Ministarstvo poljoprivrede obaviještava zainteresirane o podnesenom zahtjevu za prodaju zemljišta vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina na području Općine Velika na području K.O. Trenkovo, k.č.br. 1904, livada, površine 1910 m2 (0,1910 ha), a čija je tržišna vrijednost 2.177,40 kn.

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka I. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (,,Narodne novine", broj 39/2013 i 48/2015) i u propisanom roku dostave dokaze Ministarstvu poljoprivrede.
Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).
Zahtjev se dostavlja na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: ,,Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika -za k.č.br. 1904 u k.o. Trenkovo.

Opširnije...

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Za školsku/akademsku godinu 2019./2020. dodijelit će se:
- stipendije u iznosu 300,00 kn za učenike srednje škole, koji se školuju izvan županije prebivališta
- stipendije u iznosu od 600,00 kn za redovne studente prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno završne godine studija, osim apsolvenata, koji studiraju izvan županije prebivališta
- stipendije u iznosu od 300,00 kn za redovne studente prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno završne godine studija, osim apsolvenata, koji studiraju u županiji prebivališta

Kriterij na temelju kojih se provodi odabir za dodjelu stipendije su sljedeći:
- opći uspjeh prethodnog razreda osnovne odnosno srednje škole za učenike
- opći uspjeh završnog razreda srednje škole za studente koji se upisuju na prvu godinu odgovarajućeg školovanja, odnosno prosječna ocjena svih položenih ispita za studente druge, treće, četvrte odnosno završne godine,
- materijalni i socijalni položaj,
- uspjeh na natjecanjima.

Opširnije...

Obrazac prijave...

Izjava kandidata...

Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva...

Privola...

Rok za podnošenje prijava je do 5. studenog 2019.

 

Zamjenik općinskog načelnika povodom Dana Općine i blagdana Sv. Augustina darivao je najmlađe stanovnike.
Dar je primilo sedamnaestoro novorođene djece, a zamjenik je njihovim roditeljima čestitao na prinovi te naveo kako Općina Velika puno ulaže u demografski razvoj općine kroz razna ulaganja u infrastrukturu.
Općina Velika dariva svako novorođeno dijete sa 2.000,00 kn, a svako četvrto, peto i više djece u obitelji dobije dodatnih 1.000,00 kn.

  • 2019.08.26 - bebe 01
  • 2019.08.26 - bebe 02
  • 2019.08.26 - bebe 04
  • 2019.08.26 - bebe 05
  • 2019.08.26 - bebe 06