U Velikoj je 06. rujna 2017. godine započela izgradnja distribucijskog pinovoda. Radovi se izvode u jugozapadnom dijelu naselja, a predviđeni završetak radova je u roku od 45 radnih dana. Nakon završetka radova u jugozapadnom dijelu naselja u planu je nastavak radova u ostalim dijelovima naselja kako bi cijelo naselje Velika imalo pristup mreži plinovoda.