Trenutne mogućnosti korištenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
Pozivaju se stanovnici Općine Velika i drugi zainteresirani za sudjelovanje na informativnoj radionici o mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava u okviru Mjere 4 i 6 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.


Radionica će se održati u četvrtak 15.03.2018. u 17:00 sati u prostorijama općine Velika (općinska vijećnica).
Izdvojili smo Mjere 4 i 6 iz Programa ruralnog razvoja koja je najprimjerenija za potencijalne korisnike s područja Općine obzirom na prioritetne ciljeve – poljoprivreda i turizam kao perspektivne grane ruralnog razvoja.
Podteme koje će biti obrađene na radionici:
• Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« sektor biljne proizvodnje od 15. veljače 2018.
• Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. od 31. siječnja 2018. godine
Svaka podtema biti će obrađena po slijedećim točkama: uvjeti prihvatljivosti korisnika, prihvatljive aktivnosti po projektu, visina potpore i dinamika isplate.
Radionica je besplatna za sve zainteresirane.