Obavještavamo Vas da djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije temeljem ugovora sa Općinom Velika Broj: Ug-DDD-P-014/01-2018. od 15.02.2018., započinju 16.04.2018. proljetnu sustavnu deratizaciju općine Velika s pripadajućim naseljima.

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štetnih glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode vlasnici stanova, kuća, okućnica kao i svi ostali stanari se obvezno trebaju pridržavati sljedećih naputaka:

1. Surađivati s ekipama koje provode suzbijanje štetnih glodavaca tako da im daju sve tražene informacije i omoguće pristup u sve prostore gdje je potrebno izložiti zatrovane mamce

2. Odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane

3. Za čitavo vrijeme trajanja deratizacije onemogućiti malodobnoj djeci pristup na mjesta na kojima je postavljen zatrovani mamac za štetne glodavace

4. Skloniti sve životinje kućne ljubimce na sigurno mjesto gdje ne mogu doći do zatrovanih mamaca

5. Zabranjuje se dirati ili premještati zatrovane mamce.

Pozivaju se stanovnici da se u cijelosti pridržavaju gornjih naputaka, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

Deratizacija se obavlja antikoagulantnim rodenticidima:

• Brodilon mamac - aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
• Brodilon parafinski blok - aktivne tvari bromadiolon 0,005%, denatonium benzoat 0,001%
• Detia rat parafinski blok - aktivne tvari brodifakum 0,005%, denatonium benzoat 0,001%

Antidot: Vitamin K1 (fitomenadion)

Sustavna deratizacija će se obavljati od 16.04.2018. do 20.04.2018., plan rada podložan je promjenama u slučaju loših vremenskih prilika.


Odgovorna osoba:
Dalibor Puharić, dipl.ing.
Mob: 099 317 95 26

Raspored deratizacije po ulicama i naseljima...