Općina Velika Vas poziva da predložite kandidate za dodjelu godišnjih Javnih priznanja Općine Velika za:

- počasnog građanina,
- za životno djelo,
- za rad u gospodarstvu,
- za rad u sportu i
- za društveni rad.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Velika mogu dati, osim proglašenja nekog Počasnim građaninom mogu dati:
- najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća,
- radna tijela Općine Velika osim Komisije za dodjelu priznanja Općine Velika,
- nadležno izvršno tijelo Općine Velika,
- ovlaštena tijela udruga, ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba sa sjedištem na području Općine Velika,
- vjerske zajednice i
- skupina od najmanje 10 građana s prebivalištem na području Općine Velika.
Prijedlog za proglašenje Počasnim građaninom Općine Velika podnosi najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća ili nadležno izvršno tijelo.

Odluka načelnika...

Obrazac za prijavu kandidata...