Obaviještavamo sve zainteresirane da će se javno otvaranje ponuda za zakup poslovnih prostora za natječaje objavljene 24.04.2018. i 27.04.2018. održati će se 14.05.2018. u 15.00 sati u prostorijama Općine Velika.