Poziv za dostavu ponuda za Izradu studije izvodljivosti za projekt „Rekonstrukcija športsko-rekreacijskog centra Općine Velika“. Studija izvodljivosti mora sadržavati sljedeće elemente:
- Sažetak projekta,
- Osnovne informacije o prijavitelju,
- Usklađenost projekta sa strateškim-planskim dokumentima,
- Ciljevi projekta,
- Analiza izvodljivosti,
- Analiza tržišta,
- Tehnički opis projekta,
- Analiza lokacije,
- Proračun prihvatljivih troškova,
- Dinamika realizacije projekta,
- Zaštita i unaprjeđenje okoliša,
- Financijska analiza projekta,
- Analiza osjetljivosti,
- Zaključak.

Procijenjeni iznos nabave: 104.400,00 kn (bez PDV-a), 130.500,00 kn sa PDV-om).

Rok za izradu dokumentacije: 90 dana.

Obvezna dokumentacija za dostavu:
- Potvrda o nekažnjavanju direktora ponuditelja,
- Potvrda o nepostojanju duga iz Porezne uprave,
- Izvod iz sudskog registra,
- Potvrda o solventnosti,
- Izjava ponuditelja o ukupnom prometu u 2017. godini kojom se dokazuju prihodi u minimalnom iznosu procijenjene vrijednosti nabave.

Rok za dostavu ponude je do 26. lipnja.