Poziv za dostavu ponuda za Izradu projektne dokumentacije za projekt „Rekonstrukcija športsko-rekreacijskog centra Općine Velika“. Projektna dokumentacija mora sadržavati:
- Izradu idejnog rješenja,
- Izradu glavnog projekta,
- Ishođenje građevinske dozvole,
- Izradu izvedbenog projekta.

Procijenjeni iznos nabave: 103.600,00 kn (bez PDV-a), 129.500,00 kn sa PDV-om).

Rok za izradu dokumentacije: 90 dana.

Obvezna dokumentacija za dostavu:
- Potvrda o nekažnjavanju direktora ponuditelja,
- Potvrda o nepostojanju duga iz Porezne uprave,
- Izvod iz sudskog registra,
- Izvod iz upisnika u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva,
- Potvrda o solventnosti,
- Izjava ponuditelja o ukupnom prometu u 2017. godini kojom se dokazuju prihodi u minimalnom iznosu procijenjene vrijednosti nabave.

Rok za dostavu ponude je do 26. lipnja.