Obaviještavamo vas o valjanim podnesenim zahtjevima za prodaju izravnom pogodbom poljopruvrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Velika za pašnjak površine 673m2 k.č.br. 786 u k.o. Gornji Vrhovci i oranice površine 6889m2 k.č.br. 627 u k.o. Trenkovo.

Zahtjeve za izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz čl. 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu NN br. 39/2013. i 48/2015. Rok za dostavu zahjteva je do 9. studenog 2018. godine.

Obavijest k.o. Gornji Vrhovci...

Obavijest k.o. Trenkovo...