Obaviještavamo vas o valjanim podnesenim zahtjevima za prodaju izravnom pogodbom poljopruvrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Velika za vinograd površine 1.096 m2 k.č.br. 199  i livade površine 3.890 m2 k.č.br. 200/2 u k.o. Stražeman te oranice površine 7.397 m2 k.č.br. 650/139 u k.o. Bratuljevci.

Zahtjeve za izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz čl. 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu NN br. 39/2013. i 48/2015. Rok za dostavu zahjteva je 15 dana od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavjesti na stranicama Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

Obavijest k.o. Stražeman...

Obavijest k.o. Bratuljevci...