Pozivamo poduzetnike da se prijave na poziv za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa razvoja gospodarstva Općine Velika (Službeno glasilo Općine Velika broj 03/19), kojim se provode mjere s ciljem razvoja i promocije poduzetničke infrastrukture, jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, povećanja investicijskih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti, poboljšanja turističke infrastrukture, te razvoja poljoprivrede.

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

  • Mjera 1.1. Potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika
  • Mjera 1.2. Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme
  • Mjera 1.3. Potpora za izlaganje na sajmovima
  • Mjera 1.4. Potpora za nabavu hardwarea i softwarea
  • Mjera 1.5. Razvoj tradicijskih i deficitarnih zanimanja
  • Mjera 2.1. Potpora za razvoj turističke infrastrukture
  • Mjera 3.1. Plastenici i staklenici
  • Mjera 3.2. Nabavka trajnih nasada
  • Mjera 3.3. Potpore pčelarstvu

Nepovratne potpore po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1), (u daljnjem tekstu: Uredba).

Korisnici sredstava su: Subjekti malog gospodarstva (poduzetnici i obrtnici) utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Općine Velika.
Iznimno, korisnici ovog programa mogu biti i gospodarski subjekti (neovisno o veličini, vlasničkoj strukturi te sjedištu), fizičke osobe ili drugi pravni oblici koji su utvrđeni kao korisnici pojedinih mjera.

Opširnije...
Obrazac PR-1...
Obrazac PR-2...
Obrazac PR-3...
Obrazac PR-4...