Ministarstvo poljoprivrede obaviještava zainteresirane o podnesenom zahtjevu za prodaju zemljišta vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina na području Općine Velika na području K.O. Trenkovo, k.č.br. 1904, livada, površine 1910 m2 (0,1910 ha), a čija je tržišna vrijednost 2.177,40 kn.

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka I. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (,,Narodne novine", broj 39/2013 i 48/2015) i u propisanom roku dostave dokaze Ministarstvu poljoprivrede.
Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).
Zahtjev se dostavlja na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: ,,Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Velika -za k.č.br. 1904 u k.o. Trenkovo.

Opširnije...