• Ulica Dr. F Tuđmana ( tržnica )
  • Trg Sv. Augustina iza ugostiteljskog objekta "Škorpion " Trenkovo Kod ugostiteljskog objekta Barun Trenk/laktofriz.

Pozivamo vlasnicike / korisnicike građevina u kojima se nalazi azbest kao građevinski materijal da dostave podatke o lokacijama tih građevina kao i podatke o procijeni količine, vrsti i stanju materijala za koji je izvjesno da će postat azbestni otpad.

Za sve upite kontaktirati na broj: 099/733-01-01

ZAŠTO ODVAJATI KOMUNALNI OTPAD!?