Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju...


Općina Velika pokrenula je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za izvođenje radova Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta: Modernizacija NC u naselju Radovanci.

Dokumentacija...

Troškovnik bez cijena...

Opširnije...