Zbog dugotrajnih nepovoljnih klimatskih i hidroloških prilika koje pogoduju povećanoj opasnosti od požara, ovom Odlukom zabranjuje se paljenje vatre na otvorenom.
Zabrana se odnosi na svako paljenje vatre na otvorenom prostoru, kao što je spaljivanje biljnog otpada na poljoprivrendom zemljištu u neposrednoj blizini šume te svako paljanje vatre u bilo koje druge svrhe.

Odluka o zabrani...