Za akademsku godinu 2018./2019. dodijelit će se:

- stipendije u iznosu od 500,00 kn za redovne studente prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno završne godine studija, osim apsolvenata, koji studiraju izvan županije prebivališta
- stipendije u iznosu od 200,00 kn za redovne studente prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno završne godine studija, osim apsolvenata, koji studiraju u županiji prebivališta

Pravo prijave na natječaj imaju državljani Republike Hrvatske, odnosno studenti prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno zadnje godine studija s prebivalištem na području Općine Velika najmanje tri godine.

Opširnije...

Obrazac prijave...

Izjava kandidata...

Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva...

Rok za podnošenje prijava je do 2. studenog 2018.

Za ravnatelja/ravnateljicu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na 4 godine.

Opširnije...

Rok za podnošenje prijava je do 30. listopada 2018. godine

Usluge 1. Jačanje kapaciteta zaposlenih, 2. Unapređenja usluga u okviru (redovnih i posebnih) programa, 3. Razvoj posebnih programa: Program podrške darovitoj djeci u okviru provedbe projekta "I poslijepodne u vrtiću!" (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: kodni broj UP.02.2.2.08.0018)

Opis usluge:
1. Jačanje kapaciteta zaposlenih:
• Edukacija na temu "Program podrške darovitoj djeci" – Edukacija u trajanju 3 dana, za djelatnike vrtića
• Literatura za polaznike edukacije "Program podrške darovitoj djeci" - Literatura za sudionike (komplet naslova) i radni materijali

2. Unapređenja usluga u okviru (redovnih i posebnih) programa:
• Provedba radionica „Kreativnog mišljenja“ (2 x 1 sat tjedno X 29 mjeseci, ) za djecu, korisnike usluga vrtića

3. Razvoj posebnih programa: Program podrške darovitoj djeci;
• Izrada Programa podrške darovitoj djeci

Procijenjeni iznos nabave: 149.439,00 kuna
Rok za provedbu usluge: 29 mjeseci, do ožujak/2021.

Opširnije...

Rok za dostavu ponuda je do: 17. rujna 2018. godine

 

Usluga provedbe projekta "I poslijepodne u vrtiću!" (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: kodni broj UP.02.2.2.08.0018)
Opis usluge:
a) Poslovi upravljanja i administrativnog vođenja projekta
• komuniciranje s posredničkim tijelima
• priprema Izvješća o napretku, Završnog izvješća,
• Priprema izmjena Ugovora,
• priprema i provedba Plana nabave,
• provođenje postupaka nabave
• organizacija i sudjelovanje na koordinacijskim sastancima,
• priprema i sudjelovanje u provedbi obveznih aktivnosti informiranja, vidljivosti i promocije projekta,
• provedba organizacije radionica i edukacija,
• komunikacija s partnerskim institucijama,
• praćenje zakonskih propisa vezanih uz projekt, te
• sve druge aktivnosti potrebne za urednu provedbu projekta).

Opširnije...

 

Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama prema popisu kako slijedi:
1. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Zapad 1 lijevo
Površina: 27 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

2. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: skladište
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Istok 1
Površina: 30,00 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 300,00 kn
Stanje prostora: Neuređen poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

3. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: skladište ili proizvodna djelatnost
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju – Istok 3
Površina: 152 m2 (152/4=38 m2)
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 1.520,00 kn (1.520,00/4=380,00 kn)
Stanje prostora: Neuređen, bez opreme, u posjedu zakupodavca
Napomena: zakup se može zasnovati i za dio poslovnog prostora i to najmanje 1/4

4. Adresa: „Laktofriz“, Trg Ante Starčevića 7, Trenkovo, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti
Položaj nekretnine: Trenkovo, prostor u prizemlju
Površina: 20 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 200,00 kn
Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara u posjedu zakupodavca 

UVJETI NATJEČAJA:
1. Rok za dostavu pisanih ponuda je u roku 8 dana od dana objave na web stranici Općine Velika do 15.00 sati.
2. Kontakt informacije za poslovne prostore u popisu pod red. brojem od 1. do 4. (u daljnjem tekstu: poslovni prostori) na tel: 034/233-033.

Opširnije...

Obrazac ponude...


 „Javno otvaranje ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Velika, održat će se 19.09.2018. godine u 12.00 sati.“

ODLUKA

o odabiru polaznika za stručno osposobljavanje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika

Odluka...


P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 Pozivaju se kandidati na pisano testiranje (navedeni pod točkom I.) u prostorije Općine Velika, dana 18. srpnja 2018. godine (srijeda) u 9,00 sati radi pisanog testiranja.

Poziv...


JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika

Prima se osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 12 mjeseci, na radno mjesto Referent za opće poslove, SSS ekonomist u Jedinstveni upravni odjel.

Rok za dostavu prijava je do 11. srpnja 2018. god.

Javni poziv...
Opis poslova i zadataka..

 

Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama prema popisu kako slijedi:
1. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: obrt, proizvodna djelatnost ili skladište
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju – Jug 5
Površina: 37,75 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 755,00 kn
Stanje prostora: Neuređen poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

2. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: obrt, proizvodna djelatnost ili skladište
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju i sanitarni čvor – Jug 6
Površina: 25,15 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 503,00
Stanje prostora: Neuređen poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

Natječaj...

Obrazac ponude...

Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama prema popisu kako slijedi:
1. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: obrt, proizvodna djelatnost
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju – Jug 7
Površina: 194 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 3.880,00 kn
Stanje prostora: Neuređen poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

2. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: skladište ili proizvodna djelatnost
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju – Istok 3
Površina: 152 m2 (152/4=38 m2)
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 1.520,00 kn (1.520,00/4=380,00 kn)
Stanje prostora: Neuređen, bez opreme, u posjedu zakupodavca
Napomena: zakup se može zasnovati i za dio poslovnog prostora i to najmanje 1/4

3. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Istok 4
Površina: 27 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
Stanje prostora: Neuređen poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

4. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Istok 5
Površina: 27 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

5. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju desno – Istok 5
Površina: 27 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

6. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Zapad 1
Površina: 27 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

7. Adresa: „Laktofriz“, Trg Ante Starčevića 7, Trenkovo, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti
Položaj nekretnine: Trenkovo, prostor u prizemlju
Površina: 20 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara u posjedu zakupodavca

Natječaj...

Obrazac ponude...

J A V N I   P O Z I V
za davanje na korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika bez naknade na određeno vrijeme

 

Općina Velika daje na korištenje poslovne prostore bez naknade na određeno vrijeme do pet (5) godina:

1. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena: aktivnosti od interesa za opće dobro
Lokacija: Velika, Zvonimirova 1A, prostor u prizemlju – Istok 1
Površina: 30,30 m2
Stanje prostora: neuređen, bez opreme, u posjedu zakupodavca

2. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena: aktivnosti od interesa za opće dobro
Lokacija: Velika, Zvonimirova 1A, prostor u prizemlju – Istok 2
Površina: 56,24 m2
Stanje prostora: neuređen, bez opreme, u posjedu zakupodavca

Javni poziv..

Obrazac za prijavu...