Ispis
Nabava i natječaji
Natječaji
Hitova: 1566

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika

Građevinsko zemljište mješovito stambeno-poslovne namjene, k.o. Velika, zk.ul.br. 373

Kuća s dvorištem, k.č.br. 742,

Dvorište, k.č.br. 743/2,

Vrt, k.č.br. 729/2,

Vrt, k.č.br. 730/2.

Poljoprivredno zemljište, k.o Stražeman, zk.ul.br. 556

Pašnjak, k.č.br. 1714/3,

Livada, k.č.br. 1715,

Oranica, k.č.br. 1716.

Građevinsko zemljište stambene namjene k.o Stražeman, zk.ul.br. 484

Vinograd, k.č.br. 1168,

Oranica, , k.č.br. 1185,

Voćnjak, k.č.br. 1186,

Oranica, k.č.br. 1158,

Oranica, k.č.br. 2042.

k.o. Gornji Vrhovci, zk.ul.br. 164

Kuća i dvorište, k.č.br. 88.

k.o.Stražeman, zk.ul.br. 493

Oranica, k.č.br. 2293.

k.o. Velika, zk.ul.br. 1270

Livada, k.č.br. 2096.

 

Ponuda mora sadržavati:

- naziv ponuditelja, adresa, telefon i OIB
- dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10 % od početne cijene iz natječaja na žiro račun Općine Velika broj: HR5423860021847500001 poziv na broj: HR68 7706-OIB
- plan ulaganja
- ponuđenu cijenu i uvjete plaćanja
- broj žiro ili tekućeg računa za povrat jamčevine

 

Preuzmi...

top