Općina Velika oglašava natječaj za prodaju nekretnina u njemo vlasništvu:

           k.o. Velika - zk.ul.br. 373

k.č.br.

Oznaka zemljišta

Površina u m2

Početna cijena u kn

Građevinsko zemljište mješovite

stambeno-poslovne namjene

742

Kuća i dvorište

429 m2

197.150,21

743/2

Dvorište

83 m2

6.640,00

729/2

Vrt

66 m2

4.620,00

730/2

Vrt

230 m2

14.950,00

UKUPNO

223.360,21

           k.o. Stražeman - zk.ul.br. 556

k.č.br:

Oznaka zemljišta

Površina u m2

Početna cijena u kn:

Poljoprivredno zemljište

1714/3

Pašnjak Dol

6230 m2

42.882,72

1715

Livada Dol

5056 m2

1716

Oranica Dol

3450 m2

           k.o. Stražeman - zk.ul.br. 484

k.č.br.

Oznaka zemljišta

Površina u m2

Početna cijena u kn

Građevinsko zemljište

stambene namjene

1168

Vinograd Građice

1260 m2

26.460,00

Poljoprivredno zemljište

1158

Oranica Građice

3546 m2

7.092,00

2042

Oranica Kesten

4291 m2

11.156,60

          k.o. Gornji Vrhovci      - zk.ul.br. 164

k.č.br.

Oznaka zemljišta

Površina u čhv

Početna cijena u kn

88

Kuća i dvorište

425

12.112,50

          k.o. Stražeman             – z.k.ul.br. 493

k.č.br.

Oznaka zemljišta

Površina u m2

Početna cijena u kn

2293

Oranica Labanovac

6.102

23.135,80

           k.o. Vranić                   - z.k.ul.br.279

k.č.br.

Oznaka zemljišta

Površina u m2

Početna cijena u kn

543/1

Oranica Bukvik u Nježiću

831

5.065,70

Natječaj...