ODLUKA

o odabiru polaznika za stručno osposobljavanje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika

Odluka...


P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 Pozivaju se kandidati na pisano testiranje (navedeni pod točkom I.) u prostorije Općine Velika, dana 18. srpnja 2018. godine (srijeda) u 9,00 sati radi pisanog testiranja.

Poziv...


JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika

Prima se osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 12 mjeseci, na radno mjesto Referent za opće poslove, SSS ekonomist u Jedinstveni upravni odjel.

Rok za dostavu prijava je do 11. srpnja 2018. god.

Javni poziv...
Opis poslova i zadataka..