Ispis
Nabava i natječaji
Natječaji
Hitova: 4008

Za ravnatelja/ravnateljicu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na 4 godine.

Opširnije...

Rok za podnošenje prijava je do 30. listopada 2018. godine

top