Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama prema popisu kako slijedi:
1. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Zapad 1 lijevo
Površina: 27 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

2. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: skladište
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Istok 1
Površina: 30,00 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 300,00 kn
Stanje prostora: Neuređen poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

3. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: skladište ili proizvodna djelatnost
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju – Istok 3
Površina: 152 m2 (152/4=38 m2)
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 1.520,00 kn (1.520,00/4=380,00 kn)
Stanje prostora: Neuređen, bez opreme, u posjedu zakupodavca
Napomena: zakup se može zasnovati i za dio poslovnog prostora i to najmanje 1/4

4. Adresa: „Laktofriz“, Trg Ante Starčevića 7, Trenkovo, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti
Položaj nekretnine: Trenkovo, prostor u prizemlju
Površina: 20 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 200,00 kn
Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara u posjedu zakupodavca 

UVJETI NATJEČAJA:
1. Rok za dostavu pisanih ponuda je u roku 8 dana od dana objave na web stranici Općine Velika do 15.00 sati.
2. Kontakt informacije za poslovne prostore u popisu pod red. brojem od 1. do 4. (u daljnjem tekstu: poslovni prostori) na tel: 034/233-033.

Opširnije...

Obrazac ponude...


 „Javno otvaranje ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Velika, održat će se 19.09.2018. godine u 12.00 sati.“

ODLUKA

o odabiru polaznika za stručno osposobljavanje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika

Odluka...


P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 Pozivaju se kandidati na pisano testiranje (navedeni pod točkom I.) u prostorije Općine Velika, dana 18. srpnja 2018. godine (srijeda) u 9,00 sati radi pisanog testiranja.

Poziv...


JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika

Prima se osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na vrijeme od 12 mjeseci, na radno mjesto Referent za opće poslove, SSS ekonomist u Jedinstveni upravni odjel.

Rok za dostavu prijava je do 11. srpnja 2018. god.

Javni poziv...
Opis poslova i zadataka..

 

Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama prema popisu kako slijedi:
1. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: obrt, proizvodna djelatnost ili skladište
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju – Jug 5
Površina: 37,75 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 755,00 kn
Stanje prostora: Neuređen poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

2. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: obrt, proizvodna djelatnost ili skladište
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju i sanitarni čvor – Jug 6
Površina: 25,15 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 503,00
Stanje prostora: Neuređen poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

Natječaj...

Obrazac ponude...

Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama prema popisu kako slijedi:
1. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: obrt, proizvodna djelatnost
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju – Jug 7
Površina: 194 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 3.880,00 kn
Stanje prostora: Neuređen poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

2. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: skladište ili proizvodna djelatnost
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju – Istok 3
Površina: 152 m2 (152/4=38 m2)
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 1.520,00 kn (1.520,00/4=380,00 kn)
Stanje prostora: Neuređen, bez opreme, u posjedu zakupodavca
Napomena: zakup se može zasnovati i za dio poslovnog prostora i to najmanje 1/4

3. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Istok 4
Površina: 27 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
Stanje prostora: Neuređen poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

4. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Istok 5
Površina: 27 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

5. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju desno – Istok 5
Površina: 27 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

6. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Zapad 1
Površina: 27 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

7. Adresa: „Laktofriz“, Trg Ante Starčevića 7, Trenkovo, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti
Položaj nekretnine: Trenkovo, prostor u prizemlju
Površina: 20 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara u posjedu zakupodavca

Natječaj...

Obrazac ponude...

J A V N I   P O Z I V
za davanje na korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika bez naknade na određeno vrijeme

 

Općina Velika daje na korištenje poslovne prostore bez naknade na određeno vrijeme do pet (5) godina:

1. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena: aktivnosti od interesa za opće dobro
Lokacija: Velika, Zvonimirova 1A, prostor u prizemlju – Istok 1
Površina: 30,30 m2
Stanje prostora: neuređen, bez opreme, u posjedu zakupodavca

2. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena: aktivnosti od interesa za opće dobro
Lokacija: Velika, Zvonimirova 1A, prostor u prizemlju – Istok 2
Površina: 56,24 m2
Stanje prostora: neuređen, bez opreme, u posjedu zakupodavca

Javni poziv..

Obrazac za prijavu...

Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama prema popisu kako slijedi:
1. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: skladište ili proizvodna djelatnost
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju – Istok 3
Površina: 152 m2 (152/4=38 m2)
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 1.520,00 kn (1.520,00/4=380,00 kn)
Stanje prostora: Neuređen, bez opreme, u posjedu zakupodavca
Napomena: zakup se može zasnovati i za dio poslovnog prostora i to najmanje 1/4

2. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Istok 4
Površina: 27 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
Stanje prostora: Neuređen poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

3. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju desno – Istok 4
Površina: 27 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

4. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Istok 5
Površina: 27 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

5. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju desno – Istok 5
Površina: 27 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

6. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Zapad 1
Površina: 27 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

7. Adresa: „Laktofriz“, Trg Ante Starčevića 7, Trenkovo, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti
Položaj nekretnine: Trenkovo, prostor u prizemlju
Površina: 20 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara u posjedu zakupodavca

8. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor na katu – Zapad 1/I
Površina: 86 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 602,00 kn
Stanje prostora: Uređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

 

UVJETI NATJEČAJA:
1. Rok za dostavu pisanih ponuda je u roku 8 dana od dana objave na web stranici Općine Velika do 15.00 sati.

 

Natječaj...

Obrazac ponude...

Općina Velika oglašava natječaj za prodaju nekretnina u njemo vlasništvu:

           k.o. Velika - zk.ul.br. 373

k.č.br.

Oznaka zemljišta

Površina u m2

Početna cijena u kn

Građevinsko zemljište mješovite

stambeno-poslovne namjene

742

Kuća i dvorište

429 m2

197.150,21

743/2

Dvorište

83 m2

6.640,00

729/2

Vrt

66 m2

4.620,00

730/2

Vrt

230 m2

14.950,00

UKUPNO

223.360,21

           k.o. Stražeman - zk.ul.br. 556

k.č.br:

Oznaka zemljišta

Površina u m2

Početna cijena u kn:

Poljoprivredno zemljište

1714/3

Pašnjak Dol

6230 m2

42.882,72

1715

Livada Dol

5056 m2

1716

Oranica Dol

3450 m2

           k.o. Stražeman - zk.ul.br. 484

k.č.br.

Oznaka zemljišta

Površina u m2

Početna cijena u kn

Građevinsko zemljište

stambene namjene

1168

Vinograd Građice

1260 m2

26.460,00

Poljoprivredno zemljište

1158

Oranica Građice

3546 m2

7.092,00

2042

Oranica Kesten

4291 m2

11.156,60

          k.o. Gornji Vrhovci      - zk.ul.br. 164

k.č.br.

Oznaka zemljišta

Površina u čhv

Početna cijena u kn

88

Kuća i dvorište

425

12.112,50

          k.o. Stražeman             – z.k.ul.br. 493

k.č.br.

Oznaka zemljišta

Površina u m2

Početna cijena u kn

2293

Oranica Labanovac

6.102

23.135,80

           k.o. Vranić                   - z.k.ul.br.279

k.č.br.

Oznaka zemljišta

Površina u m2

Početna cijena u kn

543/1

Oranica Bukvik u Nježiću

831

5.065,70

Natječaj...

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika

Građevinsko zemljište mješovito stambeno-poslovne namjene, k.o. Velika, zk.ul.br. 373

Kuća s dvorištem, k.č.br. 742,

Dvorište, k.č.br. 743/2,

Vrt, k.č.br. 729/2,

Vrt, k.č.br. 730/2.

Poljoprivredno zemljište, k.o Stražeman, zk.ul.br. 556

Pašnjak, k.č.br. 1714/3,

Livada, k.č.br. 1715,

Oranica, k.č.br. 1716.

Građevinsko zemljište stambene namjene k.o Stražeman, zk.ul.br. 484

Vinograd, k.č.br. 1168,

Oranica, , k.č.br. 1185,

Voćnjak, k.č.br. 1186,

Oranica, k.č.br. 1158,

Oranica, k.č.br. 2042.

k.o. Gornji Vrhovci, zk.ul.br. 164

Kuća i dvorište, k.č.br. 88.

k.o.Stražeman, zk.ul.br. 493

Oranica, k.č.br. 2293.

k.o. Velika, zk.ul.br. 1270

Livada, k.č.br. 2096.

 

Ponuda mora sadržavati:

- naziv ponuditelja, adresa, telefon i OIB
- dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10 % od početne cijene iz natječaja na žiro račun Općine Velika broj: HR5423860021847500001 poziv na broj: HR68 7706-OIB
- plan ulaganja
- ponuđenu cijenu i uvjete plaćanja
- broj žiro ili tekućeg računa za povrat jamčevine

  • Općina Velika zadržava pravo poništenja natječaja i pravo ne prihvatiti niti jednog natjecatelja, bez obrazloženja.
  • Kupac nekretnine dužan je osim kupoprodajne cijene, platiti porez i sve druge troškove skopčane sa provedbom ugovora u Katastru i Zemljišnoj knjizi.
  • Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena.
  • Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti na tel: (034) 233-033 od 8-15 sati.

 

Preuzmi...

Općina Velika objavljuje Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.

  • Za akademsku godinu 2017./2018. dodijelit će se:

- 40 stipendija u iznosu od 500,00 kn za redovne studente prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno završne godine studija, osim apsolvenata, koji studiraju izvan županije prebivališta
- 10 stipendija u iznosu od 200,00 kn za redovne studente prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno završne godine studija, osim apsolvenata, koji studiraju u županiji prebivališta

  • Pravo prijave na natječaj imaju državljani Republike Hrvatske, odnosno studenti prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno zadnje godine studija s prebivalištem na području Općine Velika najmanje tri godine.
  • Kriterij na temelju kojih se provodi odabir za dodjelu stipendije su sljedeći:

- opći uspjeh u prethodnom školovanju za studente koji se upisuju na prvu godinu odgovarajućeg školovanja, odnosno prosječna ocjena svih položenih ispita za studente druge, treće, četvrte odnosno završne godine,
- materijalni i socijalni položaj,
- uspjeh na natjecanjima.

Natječaj je objavljen 2. studenog 2017. godine, a vrijedi do 17. studenog 2017. godine.

Javni natječaj - opširnije ...

Obrazac prijave na natječaj ...

Izjava kandidata ...

Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva ...