Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika

Građevinsko zemljište mješovito stambeno-poslovne namjene, k.o. Velika, zk.ul.br. 373

Kuća s dvorištem, k.č.br. 742,

Dvorište, k.č.br. 743/2,

Vrt, k.č.br. 729/2,

Vrt, k.č.br. 730/2.

Poljoprivredno zemljište, k.o Stražeman, zk.ul.br. 556

Pašnjak, k.č.br. 1714/3,

Livada, k.č.br. 1715,

Oranica, k.č.br. 1716.

Građevinsko zemljište stambene namjene k.o Stražeman, zk.ul.br. 484

Vinograd, k.č.br. 1168,

Oranica, , k.č.br. 1185,

Voćnjak, k.č.br. 1186,

Oranica, k.č.br. 1158,

Oranica, k.č.br. 2042.

k.o. Gornji Vrhovci, zk.ul.br. 164

Kuća i dvorište, k.č.br. 88.

k.o.Stražeman, zk.ul.br. 493

Oranica, k.č.br. 2293.

k.o. Velika, zk.ul.br. 1270

Livada, k.č.br. 2096.

 

Ponuda mora sadržavati:

- naziv ponuditelja, adresa, telefon i OIB
- dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10 % od početne cijene iz natječaja na žiro račun Općine Velika broj: HR5423860021847500001 poziv na broj: HR68 7706-OIB
- plan ulaganja
- ponuđenu cijenu i uvjete plaćanja
- broj žiro ili tekućeg računa za povrat jamčevine

  • Općina Velika zadržava pravo poništenja natječaja i pravo ne prihvatiti niti jednog natjecatelja, bez obrazloženja.
  • Kupac nekretnine dužan je osim kupoprodajne cijene, platiti porez i sve druge troškove skopčane sa provedbom ugovora u Katastru i Zemljišnoj knjizi.
  • Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena.
  • Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti na tel: (034) 233-033 od 8-15 sati.

 

Preuzmi...

Općina Velika objavljuje Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2017./2018.

  • Za akademsku godinu 2017./2018. dodijelit će se:

- 40 stipendija u iznosu od 500,00 kn za redovne studente prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno završne godine studija, osim apsolvenata, koji studiraju izvan županije prebivališta
- 10 stipendija u iznosu od 200,00 kn za redovne studente prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno završne godine studija, osim apsolvenata, koji studiraju u županiji prebivališta

  • Pravo prijave na natječaj imaju državljani Republike Hrvatske, odnosno studenti prve, druge, treće, četvrte, pete odnosno zadnje godine studija s prebivalištem na području Općine Velika najmanje tri godine.
  • Kriterij na temelju kojih se provodi odabir za dodjelu stipendije su sljedeći:

- opći uspjeh u prethodnom školovanju za studente koji se upisuju na prvu godinu odgovarajućeg školovanja, odnosno prosječna ocjena svih položenih ispita za studente druge, treće, četvrte odnosno završne godine,
- materijalni i socijalni položaj,
- uspjeh na natjecanjima.

Natječaj je objavljen 2. studenog 2017. godine, a vrijedi do 17. studenog 2017. godine.

Javni natječaj - opširnije ...

Obrazac prijave na natječaj ...

Izjava kandidata ...

Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva ...

Nije bilo natječaja!