Ispis
Službeni dokumenti
Izvješća
Hitova: 1159

Financijski izvještaj za 2018. godinu Općine Velika...

Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. gdinu Općine Velika...

Financijski izvještaj za 2018. godinu Dječjeg vrtića...

Bilješke uz obrazac Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na dan 31.12.2018. god...

Izvještaj o obvezama za 2018. god...


Financijski izvještaj za od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine Dječjeg vrtića...


Financijski izvještaj za 2017. godinu Općine Velika...

Bilješke uz obrazac Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na dan 31.12.2017. god...

Izvještaj o kreditima i zajmovima za razdoblje za 2017. god...


Financijski izvještaj za 2017. godinu Dječjeg vrtića...

Bilješke uz obrazac Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na dan 31.12.2017. god...

Bilješke uz obrazac Izvještaja o obvezama za razdoblje 01.01.-31.12.2017. god...

 

top