Usvojeni proračun za 2020. godinu     PDF...     Word...

Proračun u malom...

Prijedlog proračuna za 2020. godinu...

 

Izmjene i dopune proračuna za 2019. godinu     PDF...     Word...

Usvojeni proračun za 2019. godinu     PDF...     Word...

Proračun u malom...

Prijedlog proračuna za 2019. godinu...

Polugodišnji izvještaj izvršenja proračuna     PDF...     Word...

 

Izvršenje proračuna za 2018. godinu    PDF...        Word...

I. izmjene i dopune proračuna      PDF...       Word...

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna     PDF...     Word...

Izvješće o izvršenju proračuna od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine...

Konsolidirano izvješće o izvršenju proračuna od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine...

 

Objavljeno: 15. studenog 2017. godine

Prijedlog proračuna...

Usvojeni proračun za 2018. godinu     PDF...     Word...

Proračun u malom...

Izvješće o izvršenju proračuna za 2017. godinu    PDF...          Word...

I. izmjene i dopune proračuna     PDF...          Word...

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna     PDF...          Word...

Proračun...

Prijedlog proračuna...