Usvojeni proračun za 2019. godinu     PDF...     Word...

 Proračun u malom...

Prijedlog proračuna za 2019. godinu...