Ustrojstvo rada

Djelatnost dječjeg vrtića „Velika“ je njega, odgoj, obrazovanje i zaštita djece predškolske dobi od navršene prve godine života do polaska u školu.
U okviru djelatnosti dječji vrtić „Velika“ organizira i provodi slijedeće programe:
cjelodnevni - devetosatni program njege, odgoja, obrazovanja i zaštite predškolske djece;
program predškole.
Redoviti program vrtića dopunjuje se programima po izboru djece i roditelja: izleti, kazališne predstave, posjete …
Kapacitet Vrtića je 55 djece raspoređenih u jednu jasličku i dvije vrtićke skupine:
JASLIČKA SKUPINA — 12-ero djece u dobi od 1-3 godine
VRTIĆKA SKUPINA — 22-ero djece u dobi od 3-7 godina
VRTIĆKA SKUPINA — "Vilenjaci" 21 dijete u dobi od 3-7 godina
Rad predškole organiziran je u dvije skupine i to u Biškupcima i Velikoj.
Ustanova obavlja svoju djelatnost na dvije lokacije, odnosno u objektu vrtića na adresi Vladimira Nazora 1/g, 34330 Velika i u objektu OŠ Ivana Gorana Kovačića, Područni odjel Biškupci. Osnivač dječjeg vrtića „Velika“ je Općina Velika.
Pedagoška godina započinje 01. rujna, a završava 31. kolovoza. Rad se organizira u petodnevnom radnom tjednu.
Rad u ljetnim mjesecima organizira se u tri odgojne skupine prema ljetnoj organizaciji rada, ovisno o uvjetima rada.
Struktura djelatnika

U vrtiću su zaposleni sljedeći djelatinici:
Mira Adžić — 20 % radnog vremena ima za ravnateljske poslove, a 80% radnog vremena odgojitelj predškolske djece;
Adrijana Mikodanić — odgojiteljica predškolske djece;
Ivana Biondić — odgojiteljica predškolske djece;
Antonija Kosina — odgojiteljica predškolske djece;
Monika Lalić Tomić — odgojiteljica predškolske djece
Kristina Adžaga — odgojiteljica predškolskog odgoja
Karmela Kljajić — odgojitelj predškolske djece
Željka Lovrić — kuharica;
Marijana Marić — spremačica;
Upravno vijeće

Ispred osnivača
Vjekoslav Potočanac, dipl. iur. – predsjednik
Antonija Pavlović – član
Dražen Kolundžić – član
Ispred roditelja
Višnja Dalić Tomić, dipl. iur. – član
Ispred odgojitelja
Adrijana Mikodanić – član