Datum objave: 20. prosinca 2012. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika za 2012. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini – rebalans
 • Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrasturkture za djelatnosti iz članka 30. zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini – rebalans
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Velika za 2012. godinu - rebalans
 • Program javnih potreba u predškolstvu i osnovnoškolskom obrazovanju u Općini Velika za 2012. godinu – rebalans
 • Program javnih potreba u kulturi u Općini Velika za 2012. godinu – rebalans
 • Program javnih potreba u športu u Općini Velika za 2012. godinu – rebalans
 • Program javnih potreba u turizmu u Općini Velika za 2012. godine – rebalans
 • Proračun Općine Velika za 2013. godinu
 • Odluka o izvršavanju Prorauna Općine Velika za 2013. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini
 • Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrasturkture za djelatnosti iz članka 30. zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Velika za 2013. godinu
 • Program javnih potreba u predškolstvu i osnovnoškolskom obrazovanju u Općini Velika za u 2013. godini
 • Program javnih potreba u kulturi u Općini Velika za 2013. godinu
 • Program javnih potreba u športu u Opićni Velika za 2013. godinu
 • Program javnih potreba u turizmu u Općini Velika za 2013. godine
 • Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2012. za područnje Općine Velika
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Velika u 2013. godini
 • Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Velika
 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja TG-1 Radovanci (UPU 5)

Preuzmi...

 Datum objave: 30. studenoga 2012. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o utvrđivanju popisa fizičkih i pravnih osoba koje su imale prijavljenu i utvrđenu štetu od elementarnih nepogoda u 2012. godini na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
 • Odluka o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Velika
 • Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih i učenikih stipendija
 • Natječaj za dodjelu učenikih i studentskih stipendija

OSTALO

 • Javni poziv za provedbu postupka ozakonjenja zgrada na području Općine Velika

Preuzmi...

Datum objave: 25. listopada 2012. godine

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja TG-1 Radovanci (UPU 5) za javnu raspravu
 • Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja TG-1 Radovanci (UPU 5)

Preuzmi...

Datum objave: 29. svibnja 2012. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o usvajanju prijedloga Vansudske nagodbe između Podravske banke d.d. i Općine Velika
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja TG-1 Radovanci (UPU 5)
 • Zaključak o prijedlogu sudaca porotnika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 2012-1“
 • Program strčunog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 2012-2“
 • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 2012-3“
 • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 2012-4“

Preuzmi...

Datum objave: . lipnja 2012. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak o Izvješću općinskog načelnika
 • Izvješće općinskog načelnika o radu Općine Velika u razdoblju 01.01. do 30.06.2012. godine
 • Odluka o stavljanju izvan snage Generalnog urbanističkog plana Velika
 • Odluka o uspostavljanju prijateljstva i suradnje između Općine Velika i Samouprave sela Kamara
 • Odluka o donošenju polugodišnjeg izvještaja Općine Velika za 01-06.2012. godine

OSTALO

 • Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga stavljanja izvan snage Generalnog urbanistikog plana Velika

Preuzmi...

Datum objave: 29. svibnja 2012. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Općine Velika za 2011. godinu
 • Odluka o financiranju politikih stranaka i nezavisnih vijećnika u Opinskom vijeću Općine Velika
 • Odluka o imenovanju osobe za zastupanje te sudjelovanju u radu Lokalne akcijske grupe „Papuk-Krndija“
 • Odluka o osiguranju novanih sredstava za početak rada Lokalne akcijske grupe „Papuk-Krndija“

Preuzmi...

Datum objave: 22. svibnja 2012. godine

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga stavljanja izvan snage GUP-a Velike za javnu raspravu

Preuzmi...

Datum objave: 4. travnja 2012. godine

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Odluka o izmjeni Odluke o određivanju popisa mjesta u kojima je dopušteno obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje

Preuzmi...

Datum objave: 26. ožujka 2012. godine

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Odluka o određivanju popisa mjesta u kojima je dopušteno obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica putem pokretne prodaje

 Preuzmi...

Datum objave: 16. ožujka 2012. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Zaključak Općinskog vijeća o izvješću općinskog načelnika
 • Izvješće općinskog načelnika o stanju u općini Velika od 01.07.2011. do 31.12.2011. godine
 • Odluka o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Velika
 • Odluka o stavljanju izvan snage Generalnog urbanističkog plana Velike

OSTALO

 • Plan klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata Upravnog odjela i drugih tijela Općine Velika za 2012. godinu
 • Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika
 • Odluka o utvrđivanju visine naknade za sufinanciranje voznih karata učenika srednjih škola s područja Općine velika u 2012.
 • Plana nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu

Preuzmi...