Datum objave: 16. ožujka 2012. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Zaključak Općinskog vijeća o izvješću općinskog načelnika
  • Izvješće općinskog načelnika o stanju u općini Velika od 01.07.2011. do 31.12.2011. godine
  • Odluka o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Velika
  • Odluka o stavljanju izvan snage Generalnog urbanističkog plana Velike

OSTALO

  • Plan klasifikacijskih oznaka stvaratelja i primatelja akata Upravnog odjela i drugih tijela Općine Velika za 2012. godinu
  • Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika
  • Odluka o utvrđivanju visine naknade za sufinanciranje voznih karata učenika srednjih škola s područja Općine velika u 2012.
  • Plana nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu

Preuzmi...