Datum objave: 29. svibnja 2012. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Odluka o usvajanju Godišnjeg obračuna Općine Velika za 2011. godinu
  • Odluka o financiranju politikih stranaka i nezavisnih vijećnika u Opinskom vijeću Općine Velika
  • Odluka o imenovanju osobe za zastupanje te sudjelovanju u radu Lokalne akcijske grupe „Papuk-Krndija“
  • Odluka o osiguranju novanih sredstava za početak rada Lokalne akcijske grupe „Papuk-Krndija“

Preuzmi...