Datum objave: . lipnja 2012. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Zaključak o Izvješću općinskog načelnika
  • Izvješće općinskog načelnika o radu Općine Velika u razdoblju 01.01. do 30.06.2012. godine
  • Odluka o stavljanju izvan snage Generalnog urbanističkog plana Velika
  • Odluka o uspostavljanju prijateljstva i suradnje između Općine Velika i Samouprave sela Kamara
  • Odluka o donošenju polugodišnjeg izvještaja Općine Velika za 01-06.2012. godine

OSTALO

  • Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga stavljanja izvan snage Generalnog urbanistikog plana Velika

Preuzmi...