Datum objave: 29. svibnja 2012. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Odluka o usvajanju prijedloga Vansudske nagodbe između Podravske banke d.d. i Općine Velika
  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja TG-1 Radovanci (UPU 5)
  • Zaključak o prijedlogu sudaca porotnika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 2012-1“
  • Program strčunog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 2012-2“
  • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 2012-3“
  • Program stručnog osposobljavanja vježbenika u Upravnom odjelu Općine Velika „Velika 2012-4“

Preuzmi...