Datum objave: 25. listopada 2012. godine

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja TG-1 Radovanci (UPU 5) za javnu raspravu
  • Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja TG-1 Radovanci (UPU 5)

Preuzmi...