Datum objave: 20. prosinca 2012. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika za 2012. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini – rebalans
 • Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrasturkture za djelatnosti iz članka 30. zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini – rebalans
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Velika za 2012. godinu - rebalans
 • Program javnih potreba u predškolstvu i osnovnoškolskom obrazovanju u Općini Velika za 2012. godinu – rebalans
 • Program javnih potreba u kulturi u Općini Velika za 2012. godinu – rebalans
 • Program javnih potreba u športu u Općini Velika za 2012. godinu – rebalans
 • Program javnih potreba u turizmu u Općini Velika za 2012. godine – rebalans
 • Proračun Općine Velika za 2013. godinu
 • Odluka o izvršavanju Prorauna Općine Velika za 2013. godinu
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini
 • Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrasturkture za djelatnosti iz članka 30. zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Velika za 2013. godinu
 • Program javnih potreba u predškolstvu i osnovnoškolskom obrazovanju u Općini Velika za u 2013. godini
 • Program javnih potreba u kulturi u Općini Velika za 2013. godinu
 • Program javnih potreba u športu u Opićni Velika za 2013. godinu
 • Program javnih potreba u turizmu u Općini Velika za 2013. godine
 • Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2012. za područnje Općine Velika
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Velika u 2013. godini
 • Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima Općine Velika
 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja TG-1 Radovanci (UPU 5)

Preuzmi...