Datum objave: 18. prosinca 2015. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Velika“
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o darovanju nekretnine Zaključak o prihvaćanju darovanja poslovnog prostora
 • Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2015. godini
 • Odluka o materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Velika
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA   

 • Plan prijema osoba na stručno osposobljavanje u Upravni odjel Općine Velika za 2015. godinu  
 • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela Općine Velika
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu Općine Velika     
 • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela Općine Velika
 • Plan prijema osoba na stručno osposobljavanje u Upravni odjel Općine Velika za 2015. godinu - dopuna –

Preuzmi...

Datum objave: 20. studenog 2015. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Velika“
 • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o darovanju nekretnine Zaključak o prihvaćanju darovanja poslovnog prostora
 • Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2015. godini
 • Odluka o materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Velika
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA   

 • Plan prijema osoba na stručno osposobljavanje u Upravni odjel Općine Velika za 2015. godinu  
 • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela Općine Velika
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu Općine Velika     
 • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela Općine Velika
 • Plan prijema osoba na stručno osposobljavanje u Upravni odjel Općine Velika za 2015. godinu - dopuna –

Preuzmi...

Datum objave: 24. kolovoza 2015. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna Općine Velika za 2015. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika
 • Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine
 • Odluka o sakupljanju i odvozu komunalnog otpada
 • Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 665 k.o. Velika
 • Odluka o darovanju nekretnine

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela Općine Velika

AKTI VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE VELIKA

 • Odluka o izboru Mandatne komisije
 • Odluka o izboru Odbora za provedbu glasovanja za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Velika
 • Odluka o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Velika
 • Odluka o izboru zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Velika

Preuzmi...

Datum objave: 11. lipnja 2015. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o grobljima
 • Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Nježiću k.o. Vranić k.č.br. 543/1

Preuzmi...

Datum objave: 17. ožujka 2015. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Velika Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika
 • Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje 01.07.2014. do 31.12.2014. godine
 • Odluka o nerazvrstanim cestama
 • Prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Velika
 • Odluka o darovanju
 • Suglasnost na prijedlog nagodbe
 • Plan davanja koncesija za 2015. godinu
 • Odluka o odobrenju okvirnog kredita po žiro računu
 • Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Velika

Preuzmi...

Datum objave: 19. siječnja 2015. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Velika
 • Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za fizičke osobe koje su odustale od gradnje, odnosno nisu počele sa izgradnjom objekata

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Upravnog odjela i drugih tijela Općine Velika za 2015. godinu

Preuzmi...