Datum objave: 4. listopada 2016. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Odluka o donošenju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Velika
  • Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Velika
  • Odluka o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Velika
  • Odluka o darivanju novorođene djece na području Općine Velika
  • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Velika“
  • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

Preuzmi...