Datum objave: 18. srpnja 2018. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

  • Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Velika
  • Odluka o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Velika
  • Odluka o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Velika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

  • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Velika
  • Plan prijema osoba na stručno osposobljavanje u Jedinstveni upravni odjel Općine Velika za 2018. godinu

Preuzmi...