Datum objave: 30. siječnja 2019. godine

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 • Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Odluka o provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda), i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Općine Velika

Preuzmi...

Datum objave: 11. siječnja 2019. godine

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 • Pravilnik o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika
 • Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena
 • Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela Općine Velika za 2019. godinu
 • Odluku o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava
 • Plan prijma u službu Općine Velika za 2019. godinu
 • Odluku o korištenju godišnjeg odmora u 2019. godini za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika i Dječjeg vrtića «Velika»
 • Odluku o korištenju dopusta u 2019. g. za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika i Dječjeg vrtića «Velika»
 • Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom
 • Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
 • I. Izmjene plana nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu

Preuzmi...