Naziv predmeta nabave: Osiguravanje usluga za djecu rane i predškolske dobi koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života; Nabava opreme - Nabava didaktičkih sredstava u okviru provedbe projekta "I poslijepodne u vrtiću!" (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: kodni broj UP.02.2.2.08.0018)

NAPOMENA: Ponuda treba uključivati i dostavu te istovar opreme

Procijenjeni iznos nabave: 35.000,00 kuna sa PDVom
Rok za provedbu usluge: 60 dana
Obvezna dokumentacija za dostavu:
a) Potvrda o nepostojanju duga
b) Izvod iz sudskog/obrtnog registra (ako se radi o trgovačkom/društvu obrtniku)
c) Potvrda o solventnosti

Rok za dostavu ponuda: 5 dana prema Odluci o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Ova aktivnost je sastavni dio provedbe projekta „I poslijepodne u vrtiću“. Projekt se sufinancira u 100% iznosu, u vrijednosti od 965.737,57 kn, iz Otvorenog trajnog poziva „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ UP.02.2.2.08., u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativni programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Opširnije...

Naziv predmeta nabave: Osiguravanje usluga za djecu rane i predškolske dobi koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života; Izrada promotivnih materijala, web stranice te nabava pomagala u okviru provedbe projekta "I poslijepodne u vrtiću!" (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: kodni broj UP.02.2.2.08.0018)

NAPOMENA: Odabrani isporučitelj, dužan je u izradi materijala držati se „Upute za korisnike sredstava- Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020“, te se pri tome konzultirati sa naručiteljem. Upute dostavljamo u privitku ovog upita.

Procijenjeni iznos nabave: 49.400,00 kuna sa PDVom
Rok za provedbu usluge: 60 dana
Obvezna dokumentacija za dostavu:
a) Potvrda o nepostojanju duga
b) Izvod iz sudskog/obrtnog registra (ako se radi o trgovačkom/društvu obrtniku)
c) Potvrda o solventnosti

Rok za dostavu ponuda: 5 dana prema Odluci o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

Ova aktivnost je sastavni dio provedbe projekta „I poslijepodne u vrtiću“. Projekt se sufinancira u 100% iznosu, u vrijednosti od 965.737,57 kn, iz Otvorenog trajnog poziva „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ UP.02.2.2.08., u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativni programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Opširnije...

Upute za korisnike...

NAPOMENA: Odabrani isporučitelj, dužan je u izradi materijala držati se „Upute za korisnike sredstava- Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020“, te se pri tome konzultirati sa naručiteljem. Upute dostavljamo u privitku ovog upita.

Općina Velika objavila je u EOJN javni poziv za izvođenje radova po predmetu nabave: Modernizacija NC Radovanci, Ev. broj 24/18. Zbog veličine dokumenta koji nije moguće objaviti u EOJN, Glavni projekt objavljen je na Web stranici, dok su svi ostali potrebni dokumenti dostupni isključivo na stranicama EOJN.

Prilog: Glavni projekt za NC Radovanci...