Općina Velika objavila je u EOJN javni poziv za izvođenje radova po predmetu nabave: Modernizacija NC Radovanci, Ev. broj 24/18. Zbog veličine dokumenta koji nije moguće objaviti u EOJN, Glavni projekt objavljen je na Web stranici, dok su svi ostali potrebni dokumenti dostupni isključivo na stranicama EOJN.

Prilog: Glavni projekt za NC Radovanci...