RADNA TIJELA 

                POVJERENSTVA 

- Mandatno povjerenstvo -
Zorica Adžić
Alen Solić
Anka Kraljević

 

- Povjerenstvo za utvrđivanje naziva ulica, trgova i naselja- 
Vlado Boban
Ivica Potočanac
Anamarija Sikirić

- Odbor za izbor i imenovanja -

Ivan Matijević
Marina Lukić
Pero Miholić

  - Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda -
Ivica Potočanac
Ivica Tomić
Darko Banović
Dražen Kolundžić
Božo Bokšić
Dario Lukić 
- Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost -

Antonija Pavlović
Alen Solić
Vlado Vinčić

 
- Odbor za financije -
Ivan Matijević
Dario Ivković
Dražen Kolundžić