U Velikoj je 06. rujna 2017. godine započela izgradnja distribucijskog pinovoda. Radovi se izvode u jugozapadnom dijelu naselja, a predviđeni završetak radova je u roku od 45 radnih dana. Nakon završetka radova u jugozapadnom dijelu naselja u planu je nastavak radova u ostalim dijelovima naselja kako bi cijelo naselje Velika imalo pristup mreži plinovoda.

Obavještavamo Vas da poduzeće Komunalac d.o.o. iz Požege će na području Općine Velika vršiti odvoz glomaznog otpada 6. listopada 2017. godine.

Korisnici komunalnih usluga koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i deponiranja glomaznog otpada, trebaju se javiti u Komunalac Požega d.o.o. na tel. broj 316 - 878.

Glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar okućnice, neposredno uz javnu površinu. Metalni glomazni otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog glomaznog otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni glomazni otpad i ne odvoze se u okviru Plana odvoza glomaznog otpada. Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom propisan je Naputkom o glomaznom otpadu (NN 79/15).

Općinski načelnik je povodom Dana Općine i blagdana Sv. Augustina darivao najmlađe stanovnike.

Dar je primilo desetero novorođene djece, a načelnik je njihovim roditeljima čestitao na prinovi.
- Nadam se da ćemo se još koji puta vidjeti u ovakvoj prigodi, a napominjem da Općina Velika financira nabavku školskih udžbenika za sve učenike osnovnih škola sa svog područja, sufinancira kartu za učenike srednjih škola koji idu u školu u Pakrac, Slav. Brod, Zagreb i Osijek, također Općina daje i stipendije redovnim studentima – izjavio je načelnik Vlado Boban.

 

UPOZORENJE NA OPASNOST OD TOPLINSKOG VALA!
Tijekom ovog tjedna (9.-11.8.) postoji UMJERENA (srijeda), i VRLO VELIKA (četvrtak, petak) opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje stanovnika za područje naše županije!