Općina Velika raspisuje Javni natječaj za davanje na korištenje poslovnih prostora bez naknade na određeno vrijeme do 5 (pet) godina prema popisu kako slijedi:

1. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena: aktivnosti od interesa za opće dobro
Lokacija: Velika, Zvonimirova 1A, prostor u prizemlju – Istok 1
Površina: 30,30 m2
Stanje prostora: neuređen, bez opreme, u posjedu zakupodavca

2. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena: aktivnosti od interesa za opće dobro
Lokacija: Velika, Zvonimirova 1A, prostor u prizemlju – Istok 2
Površina: 56,24 m2
Stanje prostora: neuređen, bez opreme, u posjedu zakupodavca

3. Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 36, Velika
Namjena: aktivnosti od interesa za opće dobro
Lokacija: Trg bana J. jelačića 36, Velika, prostorije starog dječjeg vrtića, prostor u prizemlju
Površina: 108,20 m2
Stanje prostora: uređen s opremom, u posjedu zakupodavca

4. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena: aktivnosti od interesa za opće dobro u području sporta
Lokacija: Velika, Zvonimirova 1A, prostor u prizemlju, teretana
Površina: 80 m2
Stanje prostora: uređen, s opremom, u posjedu zakupodavca

Rok za dostavu ponuda je do 19. prosinca 2017. godine.

Opširnije...

Obrazac za prijavu...

Općina Velika raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama prema popisu kako slijedi:

1. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: skladište ili proizvodna djelatnost
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju – Istok 3
Površina: 152 m2 (152/4=38 m2)
Napomena: zakup se može zasnovati i za dio poslovnog prostora i to najmanje 1/4

2. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Istok 4
Površina: 27 m2

3. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju desno – Istok 4
Površina: 27 m2

4. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Istok 5
Površina: 27 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

5. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju desno – Istok 5
Površina: 27 m2 

6. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Zapad 1
Površina: 27 m2

7. Adresa: „Laktofriz“, Trg Ante Starčevića 7, Trenkovo, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti
Položaj nekretnine: Trenkovo, prostor u prizemlju
Površina: 20 m2

8. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: ugostiteljska djelatnost
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju i terasa – Zapad 2
Površina: 200 m2

Svi prostori se mogu zakupiti do 5 godina.

Rok za dostavu ponuda je do 11. prosinca 2017. godine.

Opširnije...

Obrazac za podnošenje ponuda...

"U spomen na žrtvu Vukovara, Općina Velika organizira paljenje svijeća ispred stare općinske zgrade u Velikoj, u petak, 17.11.2017. godine u 18.00 sati."

Općina Velika raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na području općine.

  • prostor površine 190 m2  u SRC Velika, Zvonimirova 1a,  Velika,
  • 5 prostora površine 27 m2 u SRC Velika, Zvonimirova 1a, Velika i
  • prostor površine 20 m2, Trg Ante Starčevića 7, Trenkovo.

Ponude na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnosi se u zatvorenoj kuverti s naznakom „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARATI“ preporučenom pošiljkom na adresu Općina Velika, Zvonimirova 1A, Velika ili osobno na istoj adresi, najkasnije petnaestog dana od dana objave natječaja na web stranici Općine Velika, do 15.00 sati.

Javno otvaranje ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika održati će se 24. studenog 2017. godine u 8.00 sati u vijećnici Općine Velika.

Opširnije...