Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost.

Konačne rezultate izbora za Općinskog načelnika i članove Općinskog vijeća pogledajte u prilogu.

Konačni rezultati - OPĆINSKI NAČELNIK...

Konačni rezultati - OPĆINSKO VIJEĆE...