DOPUNA UPUTE za provedbu Naputka ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15. ( u daljnjem tekstu: Naputak).

Sukladno zakonskoj odredbi i Statutu Općine Velika 19.06.2017. godine u općinskoj je vijećnici svečanu prisegu dalo petnaest izabranih vijećnika, Općinski načelnik Vlado Boban i njegov zamjenik Ivica Potočanac.

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost.