Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika:

Građevinsko zemljište, k.o. Draga, zk.ul.br. 200

Kuća s dvorištem, 752 m2.

 

Ponuda mora sadržavati:

- naziv ponuditelja, adresa, telefon i OIB
- preslika osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osoba
- rješenje o registraciji s dokazom o osobi ovlaštenoj za zastupanje za pravne osobe
- dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10 % od početne cijene iz natječaja na žiro račun Općine Velika broj: HR5423860021847500001 poziv na broj: HR68 7706-OIB
- iznos ponuđene cijene i uvjete plaćanja
- broj žiro ili tekućeg računa za povrat jamčevine

Općina Velika zadržava pravo poništenja natječaja i pravo ne prihvatiti niti jednog natjecatelja, bez obrazloženja.
Plaćanje kupoprodajne cijene moguće je u najviše 6 (šest) obroka.
Kupac nekretnine dužan je osim kupoprodajne cijene, platiti porez i sve druge troškove skopčane sa provedbom ugovora u Katastru i Zemljišnoj knjizi.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena.
Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti na tel: (034) 233-033 od 8-15 sati.

Natječaj vrijedi do 2. svibnja 2019. godine.

Natječaj...

Obrazac ponude...

 

Pozivamo poduzetnike da se prijave na poziv za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa razvoja gospodarstva Općine Velika (Službeno glasilo Općine Velika broj 03/19), kojim se provode mjere s ciljem razvoja i promocije poduzetničke infrastrukture, jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, povećanja investicijskih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti, poboljšanja turističke infrastrukture, te razvoja poljoprivrede.

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

 • Mjera 1.1. Potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika
 • Mjera 1.2. Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme
 • Mjera 1.3. Potpora za izlaganje na sajmovima
 • Mjera 1.4. Potpora za nabavu hardwarea i softwarea
 • Mjera 1.5. Razvoj tradicijskih i deficitarnih zanimanja
 • Mjera 2.1. Potpora za razvoj turističke infrastrukture
 • Mjera 3.1. Plastenici i staklenici
 • Mjera 3.2. Nabavka trajnih nasada
 • Mjera 3.3. Potpore pčelarstvu

Nepovratne potpore po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1), (u daljnjem tekstu: Uredba).

Korisnici sredstava su: Subjekti malog gospodarstva (poduzetnici i obrtnici) utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Općine Velika.
Iznimno, korisnici ovog programa mogu biti i gospodarski subjekti (neovisno o veličini, vlasničkoj strukturi te sjedištu), fizičke osobe ili drugi pravni oblici koji su utvrđeni kao korisnici pojedinih mjera.

Opširnije...
Obrazac PR-1...
Obrazac PR-2...
Obrazac PR-3...
Obrazac PR-4...

Zbog izvođenja radova izvanrednog održavanja magistralnog cjevovoda vodoopskrbnog sustava u naselju Biškupci, dana 27.03.2019. (srijeda) u vremenu od 8:00 do 12:00 sati biti ce obustavljena isporuka vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika za slijedeća naselja :

 • Toranj, Antunovac, Oljasi, Požeški Milanovac, Ugarci, Nova Lipa, Emovački Lug, Lučinci, Bratuljevci, Perenci, Brđani, Milivojevci, Podsreče, Crljenci, Sloboština, Pasikovci, Kujnik, Orljavac, Deževci Biškupci - od kbr. 36 do 146 i od 35 do 97.
  Normalizacija vodoopskrbe slijedi odmah po zavrsetku planiranih radova.

Molimo cijenjene korisnike vodoopskrbe za razumijevanje.

TEKIJA d.o.o.

Požega

Općini Velika odobrena su sredstva za izgradnju reciklažnog dvorišta u Velikoj. Vrijednost Projekta izgradnje reciklažnog dvorišta je 3.293.550,00 kuna. Od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost općini Velika dodijeljeno je 2.764.286,52 kuna bespovratnih sredstava, odnosno 85 % iznosa Projekta financirat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Općina Velika sufinancirat će izgradnju sa 529.263,48 kuna, odnosno sa 15% vlastitih sredstava. Reciklažno dvorište izgradit će se na zemljištu koje je i prije početka Projekta bilo u vlasništvu općine Velika, a nalazi se na jugo-istočnom dijelu naselja Velika (u blizini Fazanerije). U tijeku je priprema javne nabave kako bi se izabrao izvođač radova koji moraju završiti u roku od 18 mjeseci od potpisivanja ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (ugovor potpisan krajem veljače 2019. godine).

 • 2019.03.07_-_reciklazno_01
 • 2019.03.07_-_reciklazno_02
 • 2019.03.07_-_reciklazno_03