Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavio je da dana 23. rujna 2019. godine stupa na snagu Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019). Na taj način se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (Tekst značajan za EGP) (SL L 327, 2. 12. 2016.).
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, kao jedna od institucija zadužena za provedbu ovoga Zakona, želi skrenuti pažnju na važnost njegove pravodobne i pravilne provedbe.
Zakonom se utvrđuju mjere kojima se osigurava pristupačnost mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora korisnicima, osobito osobama s invaliditetom i starijim osobama.
U Republici Hrvatskoj živi više od 500 000 osoba s invaliditetom, a u Europskoj uniji je više od 80 milijuna osoba pogođeno nekim oblikom invaliditeta. Unatoč tome, manje od 10% mrežnih stranica u Europi je prilagođeno njihovim potrebama. Stoga je potrebno usklađeno djelovanje kako bi se osiguralo da su digitalni sadržaji u potpunosti dostupni osobama s invaliditetom, kako bi se pružila boija kvaliteta života putem, primjerice, lakšeg pristupa javnim uslugama i kulturnim sadržajima.
Zakon se počinje primjenjivati od 23. rujna 2019. godine za tijela čije su mrežne stranice izrađene poslije 23. rujna 2018. Iznimka je predviđena za ona tijela javnog sektora koja u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona imaju mrežne stranice objavljene prije 23. rujna 2018., ona su se dtižna uskladiti s odredbama ovoga Zakona do 23. rujna 2020. Tijela javnog sektora dužna su programska rješenja za pokretne uređaje uskladiti s odredbama ovoga Zakona do 23. rujna 2021.
Važno je istaknuti i da poduzimanje potrebnih mjera za postizanje pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje može iziskivati dodatne troškove te ih je potrebno na vrijeme planirati.
Osim same prilagodbe tijela javnog sektora dužna su provesti početnu procjenu usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti, kao i objaviti i redovito ažurirati detaljnu, sveobuhvatnu, jasnu i digitalno pristupačnu izjavu o pristupačnosti u pogledu usklađenosti svojih mrežnih stranica i programskih rješenja za pohetne uređaje s odredbama ovoga Zakona.
adzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje. Zakonom su predviđene i novčane kazne u iznosu od 2.000,00 do 50.000,00 kuna za prekršajno odgovorno tijelo javnog sektora od 500,00 do 5.000,00 kuna za odgovornu osobu.
Institucije zadužene za provedbu ovoga Zakona će poduzimati i dodatne mjere kako bi se olakšala primjena zahtjeva pristupačnosti, u smislu podizanja svijesti i provedbe programe osposobljavanja djelatnika o čemu će tijela biti naknadno informirana.

Letak DIGITALNA PRISTUPAČNOST...

Dopis Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva...

 

Upozoravamo vinogradare da je zbog pojavnosti simptoma bolesti i oborina koje padaju, potrebno izvršiti i dalje zaštitu sistemičnim fungicidima protiv plamenjače (Plasmopara viticola): Forum Star, Mikal Premium F Mikal Flash, Galben F, Ridomil Gold MZ Pepite, Cursate F, Pergado F, Verita, Acrobat MZ WG.
Protiv pepelnice(Uncinula necator) upotrijebiti jedan od sistemičnih fungicida: Dynali, Luna expirience, Falcon EC 460, Systhane 24 E, Folicur EW 250, Nativo, Collis, Vivando, Talendo, Topas 100 EC, Stroby WG.
Požeško slavonska županija nalazi se od 2019. godine u demarkiranom području što znači da je zlatna žutica nađena u našoj Županiji.
Obvezne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje američkog cvrčka donesene su „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze NN 48/18.“
Prije primjene insekticida potrebno je pokositi cvatući pokrov u vinogradu radi zaštite pčela.
Svi posjednici vinove loze dužni su izvršiti obvezna dva tretmana insekticidima protiv američkog cvrčka : vinogradari, rasadničari, hobisti i ostali građani naše Županije, kako bi smanjili njegovu brojnost i umanjili opasnost od širenja ove najopasnije bolesti vinove loze po našoj Županiji.
Molimo vinogradare, koji će izvršiti zaštitu zapuštenog vinograda da se s računom jave u Požeško-slavonsku županiju koja će snositi trošak tretiranja zapuštenog nasada.
Drugi tretman svi posjednici loze odraditi u terminu od 10.06. do 13.07. 2019. dozvoljenim insekticidom.
Za suzbijanje ličinki i odraslih oblika američkog cvrčka u Hrvatskoj dozvolu za tu namjenu imaju insekticidi: Reldan 22 EC, Avaunt EC, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D, Chromorel-D, Cythrin Max, Abanto, Kristan EC i Piretro Natura.

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji. Uređaji za aplikaciju trebaju biti atestirani.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr mineralna gnojiva) se ne prihvaća.


31.07.2019.                PZ Prvča Pavla Radića 44 Požega                09.00 – 10.00

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je danas objavio Javni poziv za sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama te je građanima ukupno dostupno 11 milijuna kuna.

 

Nakon što je Fond prošle godine sufinancirao nabavu i ugradnju kotlova na biomasu i dizalice topline, ove godine su, uz navedeno, u program poticaja dodani i sunčani toplinski kolektori za zagrijavanje vode. Dostupno je 11 milijuna kuna, a građani će, ovisno o lokaciji kuće, moći dobiti 40, 60 ili 80 posto sufinanciranja, odnosno maksimalno do 75.000 kuna.

Ovim programom Fond želi omogućiti građanima da troše manje energije te da koriste lokalno dostupne izvore, poput biomase, geotermalne energije ili sunca. Na taj način uštedjet će na energiji, ali i biti neovisniji o cijenama fosilnih goriva.

Za sufinanciranje se mogu prijaviti vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća koje su zakonite, u kojima je više od 50 posto površine namijenjeno za stanovanje te imaju najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu do 600 četvornih metara.

Kako bi se prijavili, građani moraju imati svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz legalnost i vlasništvo kuće, prebivalište na toj adresi te suglasnost ostalih suvlasnika kuće. Ne želeći riskirati nestručno izrađene instalacije, uz nabavu i ugradnju jednog ili više sustava, Fond će sufinancirati i izradu glavnog projekta te trošak stručnog nadzora. Glavni projekt je obavezan za prijavu, dok je izvješće nadzornog inženjera jedan od dokumenata na temelju kojih će Fond vršiti i plaćanje.

Od izuzetne važnosti je da vrijednost projekata bude što realnija i temeljena na tržišnim cijenama jer se postotak sufinanciranja koji u konačnici bude odobren neće moći povećavati. S obzirom na prošlogodišnje iskustvo Fond savjetuje građanima da i sami, nakon što dobiju projekt, zatraže ponude za projektirane sustave.

Natječaj će biti otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno do kraja godine. Plan Fonda je nastaviti s poticanjem korištenja obnovljivih izvora energije, osobito za građane, pa se tako za zadnji kvartal godine najavljuje i sufinanciranje malih solarnih elektrana na obiteljskim kućama.

Javni poziv...

Vodič za prijavu na poziv...

Prijavni obrazac...

Zbog velikih količina padalina u proteklom periodu na području Požeštine došlo je do zamućenja izvorišta vode Veličanka i Stražemanka. Izvorišta Veličanke i Stražemanke su prigušeni te je vodoopskrba osigurana iz drugih izvora.

U dijelu sustava vodoopskrbe prisutno je blago zamućenje vode gotovo nevidljivo okom.
Djelatnici Tekije d.o.o. pojačano prate stanje na cijelom području i poduzimaju potrebne mjere do potpune normalizacije stanja na terenu.
Molimo građane, da ukoliko primjete zamućenje vode da vodu ne koriste za piće bez prokuhavanja.

Sve ostale informacije se mogu dobiti na dežurni telefon 0800 200-088.

Obavijest Tekija d.o.o...