2019.05.06  Interreg LOG2.5.2019. u prostorijama Općine Velika potpisan je sporazum o partnerstvu između Općinske samouprave Martince (mađ. Felsőszentmárton Községi Önkormányzata) i Općine Velika. Sporazumom su općine zajednički prijavile projekt prekogranične suradnje „Središta tradicionalnih zanata” (eng. „Centers of Traditional Crafts”) vrijedan 695 810,00 € od čega 85% financira Europska Unija iz programa prekogranične suradnje između Mađarske i Hrvatske „Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020”. Planirane investicije iznose 410 685,00 €, a provedba projekta bi trebala započeti početkom slijedeće godine.

2019.05.06  huhr LOGOOvim projektom obje općine postati će bogatije za jednu turističku atrakciju kroz obnovu dviju starih kuća koje će se urediti u stilu kasnog 19-og stoljeća. Posjetitelji će tamo moći vidjeti objekte iz tog doba poput kijera, ambara, kotca, krušne peći i tkalačkog stana koji postaju sve rjeđi na selu i ovim projektom će se pokušati sačuvati za buduće generacije. Uz to organizirati će se i radionice starih zanata gdje će svi zainteresirani dobiti priliku besplatno naučiti stare tehnike proizvodnje poput tkanja, šivanja opanaka i pletenja košara.

Uz općine na projektu sudjeluje i Udruga Veličanka, Park prirode Papuk, Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Džuretin, te Nacionalni park Dunav-Drava koji će pridonijeti uspješnoj provedbi projekta kroz dijeljenje vlastitog iskustva i znanja, te pružiti pomoć u provođenju planiranih aktivnosti.

Ministarstvo poljoprivrede osigurava besplatni povrat prazne primarne/opasne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja od proizviđača ( Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro ) koji financiraju projekt. Transportna ambalaža, kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. mineralna gnojiva) se neće prihvatiti.

17. svibnja 2019.

KUTJEVO    
 KUTJEVO d.d.     Trg Graševine 2  od 8:00 do 11:00 sati
 KAPTOL  KUTJEVO d.d.  Trg Vilima Korajca 13    

 od 11:30 do 14:00 sati

21. svibnja 2019.

PLETERNICA    
Kod autobusnog stajališta – Restoran Buba     Trg Zrinskih i Frankopana      od 8:00 do 11:00 sati
ČAGLIN Komunalno društvo Kralja Tomislava 56e

 od 11:30 do 14:00 sati

27. svibnja 2019.

BRESTOVAC    
Agronom d.o.o.     Voćaska bb      od 9:00 do 13:00 sati

27. lipnja 2019.

LIPIK     Lipikom d.o.o.     Ivana Mažuranića 81      od 8:00 do 11:00 sati

31. srpnja 2019.

POŽEGA     PZ Prvča     Pavla Radića 44      od 8:00 do 11:00 sati

 

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Velika:

Građevinsko zemljište, k.o. Draga, zk.ul.br. 200

Kuća s dvorištem, 752 m2.

 

Ponuda mora sadržavati:

- naziv ponuditelja, adresa, telefon i OIB
- preslika osobne iskaznice ili domovnice za fizičke osoba
- rješenje o registraciji s dokazom o osobi ovlaštenoj za zastupanje za pravne osobe
- dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 10 % od početne cijene iz natječaja na žiro račun Općine Velika broj: HR5423860021847500001 poziv na broj: HR68 7706-OIB
- iznos ponuđene cijene i uvjete plaćanja
- broj žiro ili tekućeg računa za povrat jamčevine

Općina Velika zadržava pravo poništenja natječaja i pravo ne prihvatiti niti jednog natjecatelja, bez obrazloženja.
Plaćanje kupoprodajne cijene moguće je u najviše 6 (šest) obroka.
Kupac nekretnine dužan je osim kupoprodajne cijene, platiti porez i sve druge troškove skopčane sa provedbom ugovora u Katastru i Zemljišnoj knjizi.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena.
Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti na tel: (034) 233-033 od 8-15 sati.

Natječaj vrijedi do 2. svibnja 2019. godine.

Natječaj...

Obrazac ponude...

 

Pozivamo poduzetnike da se prijave na poziv za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa razvoja gospodarstva Općine Velika (Službeno glasilo Općine Velika broj 03/19), kojim se provode mjere s ciljem razvoja i promocije poduzetničke infrastrukture, jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, povećanja investicijskih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti, poboljšanja turističke infrastrukture, te razvoja poljoprivrede.

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

 • Mjera 1.1. Potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika
 • Mjera 1.2. Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme
 • Mjera 1.3. Potpora za izlaganje na sajmovima
 • Mjera 1.4. Potpora za nabavu hardwarea i softwarea
 • Mjera 1.5. Razvoj tradicijskih i deficitarnih zanimanja
 • Mjera 2.1. Potpora za razvoj turističke infrastrukture
 • Mjera 3.1. Plastenici i staklenici
 • Mjera 3.2. Nabavka trajnih nasada
 • Mjera 3.3. Potpore pčelarstvu

Nepovratne potpore po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1), (u daljnjem tekstu: Uredba).

Korisnici sredstava su: Subjekti malog gospodarstva (poduzetnici i obrtnici) utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Općine Velika.
Iznimno, korisnici ovog programa mogu biti i gospodarski subjekti (neovisno o veličini, vlasničkoj strukturi te sjedištu), fizičke osobe ili drugi pravni oblici koji su utvrđeni kao korisnici pojedinih mjera.

Opširnije...
Obrazac PR-1...
Obrazac PR-2...
Obrazac PR-3...
Obrazac PR-4...