Stručnjak za EU fondove, poduzeće Tetida d.o.o. i Udruga općina Republike Hrvatske za općine, njihove gospodarske subjekte i poljoprivrednike pripremili su sljedeće natječaje:

ZA OPĆINE
1) Tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“
Status: otvoren od 29.11.2018. do 01.07.2019. godine

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave
šumoposjednici
udruženja šumoposjednika
trgovačka društva i druge pravne osobe koje gospodare šumama i šumskim
zemljištima u vlasništvu RH

 

ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme)

Status: otvoren od 13.04.2018. do 29.06.2020. godine

Prijavitelji:

mikro poduzetnici
mali i srednji poduzetnici

 

ZA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA/OBRTE/ORGANIZACIJE

Tip operacije 9.1.1. „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

Status: otvoren od 07.12.2018. do 28.02.2019. godine

Prijavitelji: poljoprivredne organizacije

 

Opširnije...

2018   sv. NikolaDječji vrtić Velika organizira predstavu i doček Sv. Nikole u četvrtak 06.12.2018. godine. Predstava će se održati u Društveno-vatrogasnom domu Velika s početkom u 18.00 sati.
Za sve informacije treba se obratiti u Dječji vrtić Velika, osobno ili na broj telefona 233-989.

Obaviještavamo vas o valjanim podnesenim zahtjevima za prodaju izravnom pogodbom poljopruvrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Velika za vinograd površine 1.096 m2 k.č.br. 199  i livade površine 3.890 m2 k.č.br. 200/2 u k.o. Stražeman te oranice površine 7.397 m2 k.č.br. 650/139 u k.o. Bratuljevci.

Zahtjeve za izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz čl. 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu NN br. 39/2013. i 48/2015. Rok za dostavu zahjteva je 15 dana od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavjesti na stranicama Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

Obavijest k.o. Stražeman...

Obavijest k.o. Bratuljevci...

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 15. studenog 2018. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“.
Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihova poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Opširnije...