Požeško-slavonska županija i Općina Velika pozivaju sve dugotrajno nezaposlene osobe, korisnike minimalne zajamčene naknade da se prijave na projekt „Znanjem do zaposlenja“. Požeško-slavonska županija nositelj je projekta u okviru kojeg daje priliku osobama s područja Županije stjecanje ili poboljšanje svojih stručnih i osobnih vještina kroz programe osposobljavanja i prekvalifikacije i na taj način si omoguće zapošljavanje na tržištu rada. Projekt se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru OP „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ te je za sve. sudionike program izobrazbe besplatan. Za prijavu je potrebno popuniti prijavnicu iz priloga, a za sve detaljnije informacije možete se obratiti na telefon 034/290-205 (Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti).

Rok za prijavu je 23.11.2018. Prijaviti se mogu:
* Mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci,
* Nezaposlene osobe korisnici minimalne zajamčene naknade

Prijavnica...

2018.11   EU banner

 

Predmet Javnog poziva Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost fizičkim osobama građanima za postavljanje jednog novog sustava za korištenje obnovljivih izvora energije:
- s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode (u tekstu: sustav na biomasu) ili
- s dizalicom topline za grijanje potrošne vode i/ili prostora ili za grijanje i hlađenje (u tekstu: sustav s dizalicom topline), u postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj.

Poziv...

Obrazac za prijavu...

Primjena Uredbe o gospodarenju otpadom (NN 50/17), Odluke o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Općine Velika neće biti moguća s 1.11.2018.god., kako je propisano u Uredbi zbog kompleksnosti uvođenja novog sustava koji zahtijeva puno više vremena nego što je zakonski predviđeno. Komnalac Požega d.o.o. će novi sustav gospodarenja otpadom i naplate primijeniti u trenutku kad se steknu svi tehnički uvjeti na cjelokupnom području na kojem mu je povjereno obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (8 JLS) kako bi svi korisnici usluge bili ravnopravni u obračunu i primjeni nove cijene javne usluge, a početak primjene očekuje se tijekom 2019. godine.

Obavijest...

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“ kojom je planirana alokacija s dosadašnjih 58.000.000,00 kuna povećana na 134.000.000,00 kuna.
Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kako bi se ojačala međunarodna konkurentnost olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Opširnije...