Javna rasprava i javni uvid Strateške studije utjecaja na okoliš Prostornog plana Parka prirode Papuk, u trajanju od 30 dana, započeti će 19. studenog 2018. godine.
Istovremeno će se s postupkom javne rasprave na Stratešku studiju PP PP Papuk provest i postupak javne rasprave na Prijedlog prostornog plana Parka prirode Papuk sukladno posebnoj objavi.
Javni uvid u Stratešku studiju PP PP Papuk moći će se za vrijeme trajanja javne rasprave obaviti svakim radnim danom na sljedećim lokacijama:
- u Zagrebu - u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 14., podrum velika dvorana, u vremenu od 10.00 do 14.00 sati,
- u Velikoj - u prostoru Jedinstvenog upravnog odjela Općine Velika, Zvonimirova br.1a, u vremenu od 08.00 do 14.00 sati,
- u Orahovici - u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice, Franje Gavrančića 6/1, soba br. 9., u vremenu od 08.00 do 14.00 sati.

Na javnom uvidu biti će izložena Strateška studija PP PP Papuk i Ne-tehnički sažetak koji će biti dostupni i na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Na istim internetskim stranicama biti će dostupan i Prijedlog Prostornog plana Parka prirode Papuk.

Javno izlaganje o Strateškoj studiji PP PP Papuk u postupku javne rasprave održati će se u utorak 27. studenog 2018. godine s početkom u 11.00 sati u Velikoj, u vijećnici Općine Velika, Zvonimirova br.1a.

Na njemu će sudjelovati nositelj izrade, koordinator, odgovorni voditelj izrade i prema potrebi drugi stručnjaci koji sudjeluju u izradi prostornog plana te ovlaštenik izrade Strateške studije PP PP Papuk.

Javna rasprava Prijedloga prostornog plana...

Javna rasprava Studije utjecaja na okoliš...

Opširnije...

 

Požeško-slavonska županija i Općina Velika pozivaju sve dugotrajno nezaposlene osobe, korisnike minimalne zajamčene naknade da se prijave na projekt „Znanjem do zaposlenja“. Požeško-slavonska županija nositelj je projekta u okviru kojeg daje priliku osobama s područja Županije stjecanje ili poboljšanje svojih stručnih i osobnih vještina kroz programe osposobljavanja i prekvalifikacije i na taj način si omoguće zapošljavanje na tržištu rada. Projekt se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) u okviru OP „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ te je za sve. sudionike program izobrazbe besplatan. Za prijavu je potrebno popuniti prijavnicu iz priloga, a za sve detaljnije informacije možete se obratiti na telefon 034/290-205 (Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti).

Rok za prijavu je 23.11.2018. Prijaviti se mogu:
* Mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci,
* Nezaposlene osobe korisnici minimalne zajamčene naknade

Prijavnica...

2018.11   EU banner

 

Predmet Javnog poziva Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost fizičkim osobama građanima za postavljanje jednog novog sustava za korištenje obnovljivih izvora energije:
- s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode (u tekstu: sustav na biomasu) ili
- s dizalicom topline za grijanje potrošne vode i/ili prostora ili za grijanje i hlađenje (u tekstu: sustav s dizalicom topline), u postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj.

Poziv...

Obrazac za prijavu...

Primjena Uredbe o gospodarenju otpadom (NN 50/17), Odluke o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Općine Velika neće biti moguća s 1.11.2018.god., kako je propisano u Uredbi zbog kompleksnosti uvođenja novog sustava koji zahtijeva puno više vremena nego što je zakonski predviđeno. Komnalac Požega d.o.o. će novi sustav gospodarenja otpadom i naplate primijeniti u trenutku kad se steknu svi tehnički uvjeti na cjelokupnom području na kojem mu je povjereno obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (8 JLS) kako bi svi korisnici usluge bili ravnopravni u obračunu i primjeni nove cijene javne usluge, a početak primjene očekuje se tijekom 2019. godine.

Obavijest...