U organizaciji HPŠSS - Savjetodavne službe pozivamo zainteresirane u Ljetnu školu/tečaj cijepljenja voćaka koja će se održati (četvrtak i Petak) 26. i 27. srpnja 2018. godine. Okupljanje zainteresiranih polaznike je 26. srpnja u 9:00 sati ispred crkve u Kaptolu i odlazak 13 km sjeverositočno od Požege.

Opširnije...

Institut za javne financije ponovno je analizirao i ocijenio transparentnost (otvorenost) lokalnih proračuna kojim se obuhvaćene sve županije, gradovi i općine, odnosno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj. Analiza je obuhvatila razdoblje od početka studenog 2017. do kraja ožujka 2018. godine.
Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu. Uz transparentno obznanjene proračune, građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti Vlade i vlasti lokalnih jedinica, pa time i na smanjenje mogućih koruptivnih radnji.
Općina Velika je i ovaj puta ostvarila najvišu razinu transparentnosti i dobila ocjenu 5.
Rezultati su dostupni i putem interaktivne karte na stranicama Instituta za javne financije koja prikazuje stanje u svakoj lokalnoj jedinici.

Poziv za dostavu ponuda za Izradu projektne dokumentacije za projekt „Rekonstrukcija športsko-rekreacijskog centra Općine Velika“. Projektna dokumentacija mora sadržavati:
- Izradu idejnog rješenja,
- Izradu glavnog projekta,
- Ishođenje građevinske dozvole,
- Izradu izvedbenog projekta.

Procijenjeni iznos nabave: 103.600,00 kn (bez PDV-a), 129.500,00 kn sa PDV-om).

Rok za izradu dokumentacije: 90 dana.

Obvezna dokumentacija za dostavu:
- Potvrda o nekažnjavanju direktora ponuditelja,
- Potvrda o nepostojanju duga iz Porezne uprave,
- Izvod iz sudskog registra,
- Izvod iz upisnika u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva,
- Potvrda o solventnosti,
- Izjava ponuditelja o ukupnom prometu u 2017. godini kojom se dokazuju prihodi u minimalnom iznosu procijenjene vrijednosti nabave.

Rok za dostavu ponude je do 26. lipnja.

Poziv za dostavu ponuda za Izradu studije izvodljivosti za projekt „Rekonstrukcija športsko-rekreacijskog centra Općine Velika“. Studija izvodljivosti mora sadržavati sljedeće elemente:
- Sažetak projekta,
- Osnovne informacije o prijavitelju,
- Usklađenost projekta sa strateškim-planskim dokumentima,
- Ciljevi projekta,
- Analiza izvodljivosti,
- Analiza tržišta,
- Tehnički opis projekta,
- Analiza lokacije,
- Proračun prihvatljivih troškova,
- Dinamika realizacije projekta,
- Zaštita i unaprjeđenje okoliša,
- Financijska analiza projekta,
- Analiza osjetljivosti,
- Zaključak.

Procijenjeni iznos nabave: 104.400,00 kn (bez PDV-a), 130.500,00 kn sa PDV-om).

Rok za izradu dokumentacije: 90 dana.

Obvezna dokumentacija za dostavu:
- Potvrda o nekažnjavanju direktora ponuditelja,
- Potvrda o nepostojanju duga iz Porezne uprave,
- Izvod iz sudskog registra,
- Potvrda o solventnosti,
- Izjava ponuditelja o ukupnom prometu u 2017. godini kojom se dokazuju prihodi u minimalnom iznosu procijenjene vrijednosti nabave.

Rok za dostavu ponude je do 26. lipnja.