Općina Velika daje na korištenje nogometni stadion koji se sastoji od zapadne, južne, istočne i sjeverne tribine, nogometnog igrališta – glavni teren i pomoćni teren, 2 svlačionice, prostor za suce, vešeraj, sanitarni čvor, prostor za zapisničare, prostorije označene kao Zapad 3 i svlačionice na pomoćnom igralištu bez naknade na određeno vrijeme do pet godina.

Javni poziv...

Prijavnica...

 

 • Od 28. rujna do 13. listopada u naseljima općine Velika obavljat će se sustavna jesenska deratizacija. Deratiaciju će obavljati djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Požeško - slavonske županije.

  Raspored obavljanja deratizacije:
 • 28.09.   Trenkovo (ulice: K. Tomislava, Mlinska, Mirogojska, B. Trenka, S. Radića, Trg A. Starčevića)
 • 29.09.   Trenkovo (V. Nazora), Antunovac, Toranj
 • 02.10.   Milanovac, Oljasi, Bratuljevci, Lučinci, Milivojevci, Markovac, Nježić,
 • 03.10.   Smoljanovci, Ozdakovci, Gornji Vrhovci, Poljanska, Kantrovci, Doljanci, Stražeman
 • 04.10.   Potočani, Radovanci
 • 05.10.   Biškupci, Trnovac
 • 06.10.   Draga, te ponavljanje kućanstva koja se jave nakon ostavljene obavjesti
 • 09.10.   Velika (ulice: Dr. Franje Tuđmana, Industrijska, Strossmayerova, M. Kraljevića, D. Lermana, V. Korajca, Trg bana J. Jelačića, I. G. Kovačića)
 • 10.10.   Velika (ulice: K. Tomsilava, J. Kempfa, Frankopanska, Vinogradska, Školska, V. Nazora, K. Branimira, K. Trpimira, N. Tesle, Hrvatskih branitelja)
 • 11.10.   Velika (ulice: S. Radića, Šubićeva, Zrinska, Tomićeva, V. Pintara, J. Kozarca, M Gupca, L. Imbrišimovića, Trg sv. Augustina, T. Ujevića, B. Trenka, Cirakijeva, Travnik)
 • 12.10.   Deratizacija kanalizacijske mreže Velika, deratizacija divljih deponija općine Velika, deratizacija javnoprometnih površina, trgova i parkova općine Velika
 • 13.10.   Ponavljanje kućanstava koja se jave nakon ostavljene obavijesti.

  Plan rada podložan je promjenama u slučaju loših vremenskih prilika.

U Velikoj je 06. rujna 2017. godine započela izgradnja distribucijskog pinovoda. Radovi se izvode u jugozapadnom dijelu naselja, a predviđeni završetak radova je u roku od 45 radnih dana. Nakon završetka radova u jugozapadnom dijelu naselja u planu je nastavak radova u ostalim dijelovima naselja kako bi cijelo naselje Velika imalo pristup mreži plinovoda.

Obavještavamo Vas da poduzeće Komunalac d.o.o. iz Požege će na području Općine Velika vršiti odvoz glomaznog otpada 6. listopada 2017. godine.

Korisnici komunalnih usluga koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i deponiranja glomaznog otpada, trebaju se javiti u Komunalac Požega d.o.o. na tel. broj 316 - 878.

Glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno skupiti na hrpu unutar okućnice, neposredno uz javnu površinu. Metalni glomazni otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog glomaznog otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni glomazni otpad i ne odvoze se u okviru Plana odvoza glomaznog otpada. Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom propisan je Naputkom o glomaznom otpadu (NN 79/15).