O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Velika.
Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 792 u k.o. Stražeman, pašnjak, površine 0,2308 ha, tržišna cijena iznosi 2.284,92 kn.
k.č.br. 411 u k.o. Stražeman, livada,površine 0,2176 ha, tržišna cijena iznosi 2.545,92 kn.

k.č.br. 876 u k.o. Stražeman, oranica,površine 0,0852 ha, tržišna cijena iznosi 1.678,44 kn.

k.č.br. 777 u k.o. Stražeman, oranica,površine 0,0775 ha, tržišna cijena iznosi 1.526,75 kn.

k.č.br. 776 u k.o. Stražeman, oranica,površine 0,0254 ha, tržišna cijena iznosi 500,38 kn.

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji.

Opširnije...

Dana 09.01.2018. godine isplaćena je naknada štete od elementarne nepogode u 2017. godini na obrtnim sredstvima u poljoprivredi za štete nastale od 50 do 100%. Navedeni iznos dodijeljene pomoći ne uključuje oštećenike koji imaju potvrđene štete na obrtnim sredstvima u poljoprivredi po pojedinoj kulturi u iznosu pomoći manjem od 1.000,00 kn, te iznose dodijeljene pomoći koji su veći od 350.000,00 kn. Isplata je izvršena na tekuće/žiro račune dostavljene prilikom prijave štete od elementarne nepogode.

Dana 10.01.2018. isplaćena je stipendija za listopad, studeni i prosinac 2017. godine.

     Pozivamo sve poljoprivrednike koji su zainteresirani za dodjelu potpora za osiguranje nasada i usjeva o mogućih šteta na području Općine Velika za ovu godinu da se prijave na javni poziv.

Javni poziv...

Pravilnik o ostvarivanju potpora...

Zahtjev za potporu osiguranja...