Pozvamo vas na 9. ŠTAMPAROVE DANE, međunarodni simpozij, koji će se održati u Požeštini od 7. do 10. prosinca 2017. godine. Glavna tema simpozija je promocija zdravlja koja je posebno važna u vremenu globalnih društvenih, ekonomskih i socijalnih kriza koje dodatno ugrožavaju psihofizičko stanje pojedinaca, obitelji i društva. Sve veća prevalencija šećerne bolesti i arterijske hipertenzije, ali i ostalih kroničnih bolesti uz starenje stanovništva posebno naglašavaju potrebu za promocijom zdravlja i zdravih stilova života.

Opširnije...

Općina Velika raspisuje Javni natječaj za davanje na korištenje poslovnih prostora bez naknade na određeno vrijeme do 5 (pet) godina prema popisu kako slijedi:

1. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena: aktivnosti od interesa za opće dobro
Lokacija: Velika, Zvonimirova 1A, prostor u prizemlju – Istok 1
Površina: 30,30 m2
Stanje prostora: neuređen, bez opreme, u posjedu zakupodavca

2. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena: aktivnosti od interesa za opće dobro
Lokacija: Velika, Zvonimirova 1A, prostor u prizemlju – Istok 2
Površina: 56,24 m2
Stanje prostora: neuređen, bez opreme, u posjedu zakupodavca

3. Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 36, Velika
Namjena: aktivnosti od interesa za opće dobro
Lokacija: Trg bana J. jelačića 36, Velika, prostorije starog dječjeg vrtića, prostor u prizemlju
Površina: 108,20 m2
Stanje prostora: uređen s opremom, u posjedu zakupodavca

4. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena: aktivnosti od interesa za opće dobro u području sporta
Lokacija: Velika, Zvonimirova 1A, prostor u prizemlju, teretana
Površina: 80 m2
Stanje prostora: uređen, s opremom, u posjedu zakupodavca

Rok za dostavu ponuda je do 19. prosinca 2017. godine.

Opširnije...

Obrazac za prijavu...

Općina Velika raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama prema popisu kako slijedi:

1. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: skladište ili proizvodna djelatnost
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju – Istok 3
Površina: 152 m2 (152/4=38 m2)
Napomena: zakup se može zasnovati i za dio poslovnog prostora i to najmanje 1/4

2. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Istok 4
Površina: 27 m2

3. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju desno – Istok 4
Površina: 27 m2

4. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Istok 5
Površina: 27 m2
Rok zakupa: do 5 godina
Početna mjesečna zakupnina: 540,00 kn
Stanje prostora: Neuređeni poslovni prostor, bez opreme i inventara, u posjedu zakupodavca

5. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju desno – Istok 5
Površina: 27 m2 

6. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti, obrt
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju lijevo – Zapad 1
Površina: 27 m2

7. Adresa: „Laktofriz“, Trg Ante Starčevića 7, Trenkovo, Velika
Namjena prostora: uslužne djelatnosti
Položaj nekretnine: Trenkovo, prostor u prizemlju
Površina: 20 m2

8. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika
Namjena prostora: ugostiteljska djelatnost
Položaj nekretnine: SRC Velika, prostor u prizemlju i terasa – Zapad 2
Površina: 200 m2

Svi prostori se mogu zakupiti do 5 godina.

Rok za dostavu ponuda je do 11. prosinca 2017. godine.

Opširnije...

Obrazac za podnošenje ponuda...

"U spomen na žrtvu Vukovara, Općina Velika organizira paljenje svijeća ispred stare općinske zgrade u Velikoj, u petak, 17.11.2017. godine u 18.00 sati."