Javni natječaj za prijem u radni odnos

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

Pozivaju se kandidati na pisano testiranje (navedeni pod točkom I.) u prostorijama Općine Velika, dana 17. listopada 2019. godine (četvrtak) u 8,00 sati radi pisanog testiranja.


JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Velika

I. Opći uvjeti:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Posebni uvjeti:
– magistar ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,
– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
– položen državni stručni ispit,
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom
– vozačka dozvola B-kategorije
– poznavanje rada na osobnom računalu.

Sukladno članku 14. stavak 1. alineja 1. i 4. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom obrazovanju (Narodne novine broj 107/07 i 118/12) objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu na temelju prijašnjih propisa.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke.

Vezani dokumenti (kliknite za preuzimanje)